Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

BBC - Meerjarenplan voor mandatarissen en beleidsmedewerkers
Uitvoerende mandatarissen, raadsleden, algemeen directeurs, financieel directeurs, beleidsmedewerkers, strategische planners, diensthoofden. 

Een meerjarenplan met sturingskracht – de tweede BBC cyclus

​ 

 

 

 

Voor

Uitvoerende mandatarissen, raadsleden, algemeen directeurs, financieel directeurs, beleidsmedewerkers, strategische planners, diensthoofden.  

 

Programma

Welke stappen zijn nodig om te komen tot een ambitieus meerjarenplan voor de beleids- en beheerscyclus 2020-2025?

De strategische oefening van beleid en administratie moet tegen eind 2019 resulteren in een consistent en financieel onderbouwd geheel van doelstellingen, actieplannen en acties. Dit masterplan geeft richting aan het lokaal bestuur voor de komende legislatuur en zorgt voor een doelgerichte en efficiënte inzet van middelen. Resultaatgericht budgetteren is de essentie van BBC. Het is een instrument om het beleid te oriënteren, op te volgen en zo nodig bij te sturen. Dit gebeurt aan de hand van een kwalitatieve rapportering over zorgvuldig gekozen indicatoren. Het zorgt voor transparantie over het gevoerde beleid, zowel op het vlak van de besteding van middelen als op het vlak van bereikte resultaten en gewenste effecten.  Het moet zowel aan de uitvoerende organen als aan de raad en de administratie  toelaten hun verantwoordelijkheden op te nemen.

Deze ééndaagse vorming biedt u een theoretisch kader en de nodige praktische handvaten en hints voor een pragmatische aanpak van dit belangrijk traject.

Begeleiding

Danny Kindekens, dKi Consult en ervaring als departementshoofd Maatschappelijk Welzijn, Wonen en Lokale economie van OCMW en stad Geraardsbergen.

 

Deelnemers

 Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 

Vormingsuren 

6 u

Waar en wanneer (van 9u tot 16u)

Deze opleiding organiseren wij op volgende locaties:

Gent, dinsdag 12 februari 2019
Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid

Hasselt, donderdag 28 februari 2019
PXL Congres, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt > bereikbaarheid

Leuven, dinsdag 26 februari 2019
Park Inn by Radisson, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven >bereikbaarheid


Mechelen, donderdag 14 februari 2019
Congrescentrum Diependael -  ‘t Plein 1 te 2800 Mechelen  >bereikbaarheid


Roeselare, dinsdag 19 februari 2019
Cultureel Centrum De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare  >bereikbaarheid


Deelnameprijs

220 euro per deelnemer  inclusief broodjeslunch


 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be 
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.


Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot één week voor startdatum. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker consulting en organisatieontwikkeling
ruud.bourmanne@vvsg.be, 0478 87 95 24
 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG.

                        ​

Navigatie