Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Aan de slag met de online tevredenheidsmeting
verantwoordelijken die nog niet aan de slag zijn gegaan met de online tool (of zeer beperkt) en hier in de toekomst mee wensen te starten

Alle kinderopvangvoorzieningen hebben de wettelijke plicht om periodiek naar de tevredenheid van gebruikers te peilen. Naast klachten en opmerkingen zijn deze periodieke tevredenheidsmetingen een belangrijk onderdeel van de zelfevaluatie en leiden ze tot kwaliteitsverbetering van de opvang.

Tevredenheidsmetingen kunnen mondeling gebeuren, maar gebeuren in de kinderopvang meer en meer schriftelijk. Schriftelijke tevredenheidsmetingen hebben bovendien het voordeel dat ze gemakkelijk te verwerken zijn.

Via de website www.tevredenheidopvang.be kunnen aangesloten leden, inloggen met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord om toegang te krijgen tot het instrument. Gebruikers beheren zelf alle gegevens van kinderen, ouders, opvang, enz. en kunnen op moment van keuze vragenlijsten versturen.

Tijdens de vorming maak je kennis met de online tool tevredenheidsmeting voor ouders.

We overlopen de verschillende functies in de tool zodat je na deze kennismaking zelf aan de slag kan. Uiteraard is er tijdens de sessie ook ruimte voor vragen van de deelnemers.

Deelnameprijs

Deelname is gratis én exclusief voor de leden van het Steunpunt Kinderopvang.

Deze vorming kan voor leden gratis georganiseerd worden dankzij de inzet van de VIA4-middelen. Het vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit-/non-profitsectoren in de publieke sector werd afgesloten tussen de drie representatieve vakorganisaties ACV-OD, ACOD en VSOA, de Vlaamse regering en de VVSG.

Waar en wanneer

Inschrijven

Annuleren

Graag een seintje als u onverwacht verhinderd bent, zo beperkt u mee de kostprijs van dit VVSG-initiatief en biedt u ook aan anderen de kans om deel te nemen. Of laat u vervangen door een collega. 

Info

        • inhoudelijk
         Sofie Verhaert, Regionaal stafmedewerker ondersteuning Kinderdagverblijven
         sofie.verhaert@vvsg.be, 02 211 56 44

        • praktisch
         Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
         cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Navigatie