Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale ondersteuningspunten voor assistentiewoningen
Woonasssitenten van Groepen Assistentiewoningen en Serviceflats

​​


 


 

 

 

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven.

De regionale ondersteuningspunten assistentiewoningen focussen op de actuele veranderingen. U krijgt de kans om samen te bekijken hoe crisishulp, overbruggingshulp, rol van de woonassistent, interne afsprakennota, zelfevaluatie, … ingevuld kan worden. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

Werkwijze

De concrete programma-invulling van elk regionaal ondersteuningspunt is verschillend en wordt gestuurd door de kwesties die deelnemers zelf aan de orde stellen.

De ondersteuningspunten functioneren dankzij de actieve inbreng van elke deelnemer. Daarom vragen wij u uw eigen vragen, casussen, projecten, en ervaringsgegevens uit de praktijk mee te brengen. 

Begeleiding 

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

Vormingsuren

18

Wanneer en waar 

Dinsdag 22 januari, donderdag 9 mei en dinsdag 5 november 2019 van 9u30-16u30 (onthaal om 9u)

Jeugdherberg De Blauwput,Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven > bereikbaarheid


Dit driedaagse ondersteuningspunt organiseren we op drie verschillende locaties:

Antwerpen, start 29 januari 2019
Gent , start 4 februari 2019 = VOLZET
Leuven, start 22 januari 2019

 

Deelnameprijs

225 euro voor VVSG-leden​ inclusief broodjeslunch en koffiepauzes
Deze cursus is exclusief voor VVSG-leden.

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.
Inchrijven is mogelijk tot 8 januari 2019.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 januari 2019. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               ​

 

Navigatie