Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang IBO
Groepsopvang schoolkinderen (enkel leden)

Werkgroep Zelfevaluatie 

 Wat mag je verwachten tijdens de Werkgroep Zelfevaluatie?
• Je wisselt uit over de uitdagingen die jij en je collega’s formuleerden, gekoppeld aan een specifieke procedure, proces of onderdeel van de werking
• Je krijgt inspiratie van collega's en VVSG-medewerkers: ze vertellen hoe zij en anderen met concrete acties deze uitdaging zijn aangegaan of hoe zij rond deze procedure/proces aan de slag zijn gegaan
• Je herformuleert je uitdagingen naar een (verbeter)actie
• Je vertelt hoe je die actie hebt uitgevoerd in jouw eigen werking in de volgende sessie van de Werkgroep Zelfevaluatie

Wat verwachten wij vooraf van jou?
• Je hebt een kwaliteitshandboek dat min of meer in orde is. Je hoeft dus geen tijd meer te verliezen aan het herschrijven van procedures of processen, je bent nu toe aan de vertaling van wat in jouw handboek beschreven staat naar de werkvloer en het evalueren van hoe dit op de werkvloer gebeurt
• Je vult ter voorbereiding van elke sessie van de Werkgroep Zelfevaluatie je zelfevaluatiekaart (ZEK) in, bij voorkeur samen met je team
• Op basis van je ingevulde ZEK formuleer je sterktes (vaststellingen OK) en uitdagingen (vaststellingen niet OK)
• Je bezorgt je uitdagingen voldoende op voorhand aan de begeleider van de Werkgroep Zelfevaluatie
• Je komt voorbereid, zo spaar je tijd uit en haal je het maximum uit de sessie zelf
• In een vijfjarige cyclus maak je nog steeds werk van de - in de regelgevend opgelegde - zelfevaluatie van je werking 

Waar en wanneer

 • dinsdag 26 februari, 21 mei, 24 september, 19 november, van 9.30 tot 12.30 uur (WerkZe).

  Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt (bereikbaarheid) 

  LDC Hogevijf Campus Stadspark, Casterstraat 77 te 3500 Hasselt (bereikbaarheid). op dinsdag 26 februari

Deelnameprijs

 • Deelnemen is gratis, maar kan enkel als lid van het VVSG Steunpunt Kinderopvang.

Inschrijven

 • tot en met dinsdag 19 februari

Annuleren

Toch kost de organisatie van de Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang geld. Vandaar dat we vragen om zorgvuldig met je inschrijving om te gaan. Deelnemers die meerdere keren afwezig zijn zonder gegronde reden kunnen in de toekomst geweigerd worden van deelname.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

     • praktisch
      Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
      cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Navigatie