Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend netwerk: Aan de slag met vrijwilligers
centrumleiders, verantwoordelijken, leidinggevenden of stafmedewerkers die actief werken met vrijwilligers binnen de thuiszorgdiensten

Binnen de thuiszorg zijn heel wat vrijwilligers actief. In de toekomst zal dit allicht alleen maar toenemen. Toch is het werken met vrijwilligers niet vrijblijvend. Vrijwilligers verdienen een goede ondersteuning vanuit de thuiszorgdienst. Maar hier komt heel wat bij kijken. Hoe kan je vrijwilligers werven? Hoe kan je een samenwerking die niet vlot loopt, bespreekbaar stellen? Hoe ga je om met conflicten binnen de vrijwilligersploeg? Deze en nog heel wat andere vragen kunnen aan bod komen binnen dit lerend netwerk.

We plannen vier bijeenkomsten waarbij de deelnemers de agenda bepalen. We doen inspiratie op door onderling informatie uit te wisselen, aangevuld met kaders en modellen aangereikt vanuit de begeleiding. Tijdens de opvolgsessies gaan we concreet aan de slag rond de gekozen actiepunten.

Bij een lerend netwerk ligt de nadruk op de concrete noden en vragen van de deelnemers en steunen we vooral op de kennis en expertise van de deelnemers. We verwachten van de deelnemers een duidelijk engagement tijdens de periode van het lerend netwerk en een eigen inbreng tijdens de bijeenkomsten.

Begeleiding

Inge Van Droogenbroeck, Procesbegeleidster Kwadraet

Deelnameprijs

VVSG-leden deelname is 120 euro per persoon dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector. 

Deze opleiding wordt exclusief voor VVSG-leden georganiseerd.

Waar en wanneer

Dinsdag 23 januari - 13 maart - 15 mei en 26 juni 2018, van 9.30 uur tot 16.00 uur 

Hotel Leopold, Quinten Matsijslei 25 te 2018 Antwerpen (bereikbaarheid).

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier. Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met dinsdag 16 januari.
Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 9 januari.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Joke Vandewalle, regionale stafmedewerker vorming thuiszorg
joke.vandewalle@vvsg.be, 0471 35 92 57

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie