Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend netwerk hoofdverpleegkundigen
Hoofdverpleegkundigen WZC (enkel leden)

Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van de bewoners van een woonzorgcentrum. Naast de coördinatie van de zorg en begeleiding, maak je vaak ook nog de uurroosters op, sta je ter beschikking van bewoners, familieleden en artsen, neem je actief deel aan de verpleging en denk je mee over de gang van zaken op de afdeling en het ruimere WZC. Om hoofdverpleegkundigen bij deze uiteenlopende taken te ondersteunen, organiseert de VVSG lerende netwerken.

 

Het Lerend netwerk komt in aanmerking voor het functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen.
 

 

Werkvorm

Het lerend netwerk is een systematische vorm van collegiale uitwisseling en ondersteuning. Je toetst er je ervaringen en opvattingen bij collega’s, brengt casussen in en krijgt feedback. Je verneemt hoe collega’s gelijkaardige problemen aanpakken en ontwikkelt creatieve oplossingen. Vraagstukken uit de praktijk bespreken we op een gestructureerde manier. Naar analogie met vorige jaren kunnen hoofdverpleegkundigen ook in 2017 in het lerend netwerk ervaringen en kennis uitwisselen aan de hand van zelf gekozen onderwerpen.
 
Hiernaast gaan we in 2017 aan de slag met verbeterprojecten op de eigen afdeling. Dit doen we enerzijds door nieuwe thema’s op de agenda te zetten, waaruit de groep kan kiezen: verbeterprojecten opstarten, aan de slag met indicatoren, beleidsplannen opmaken, voorbereiden van beoordelings- en selectiegesprekken, inzicht in de financiering…  . Anderzijds worden de deelnemers aangemoedigd om een eigen verbeterproject te kiezen om tijdens het jaar aan te werken, en het lerend netwerk als klankbordgroep te gebruiken. Dit kan gaan over fixatie, maaltijden, communicatie, polyfarmacie, stockbeheer, voedselveiligheid, briefings, woonleefplan invoeren, zorgdossier werkbaar maken, medicatiebeleid….kortom ieder onderwerp dat voor verbetering vatbaar is en dat op een afdeling of dienst kan voorkomen.
Tijdens het lerend netwerk krijg je methodieken aangereikt die je kan toepassen op de werkvloer en die kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering.

Begeleiding

Koen Van der Borght, stafmedewerker Zorggroep Orion

Deelnameprijs

VVSG-leden deelname is 215 euro per persoon 

Dit  Lerend netwerk wordt exclusief voor VVSG-leden georgani

seerd. 

Waar en wanneer

Dinsdag 30 januari, donderdag 3 mei, donderdag 4 oktober en dinsdag 11 december, telkens van 09.00 uur tot 12.00 uur met aansluitend een broodjeslunch. 

OCMW, Ruddershove 4 te 8000 Brugge (>bereikbaarheid). 

Dit LNW wordt ook georganiseerd in Mechelen en Gent.

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.  Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 23 januari.

Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 16 januari. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, Stafmedewerker vorming woonzorg
melanie.demaerschalk@vvsg.be, T 02 211 55 72

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie