Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kinderopvang Go-Cart - Basisvorming voor startende verantwoordelijken
(startende) verantwoordelijken van een gezins- of groepsopvang

Als verantwoordelijke word je dagelijks geconfronteerd met de complexiteit van je job en leer je met vallen en opstaan. Het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG laat je niet aan je lot over en zet in op intensieve ondersteuning van verantwoordelijken.

Je legt samen met collega verantwoordelijken een modulair traject af en kan je verdiepen in verschillende thema’s: Regelgeving (o.a. infrastructuur,…), voedselveiligheid, verkennen van het kinderopvanglandschap, Kind en Gezin, Zorginspectie, kwaliteitszorg, samenwerken met het lokaal bestuur – de buurt – de ouders, werken met een team – leiding geven – coachen, communicatie, …

Doorheen de verschillende modules maken we ook tijd en ruimte vrij voor vragen, reflectie het delen van lokale praktijken.

Dankzij het starterstraject verantwoordelijke slaag je erin om een netwerk uit te bouwen met andere startende verantwoordelijken, verantwoordelijken met jarenlange ervaring én medewerkers van het Steunpunt Kinderopvang.  

We organiseren 9 dagen verspreid over 1 jaar op verschillende locaties in Vlaanderen.

De Go-Cart staat open voor startende verantwoordelijken gezins- en groepsopvang voor baby's en peuters en groepsopvang schoolgaande kinderen. Een deel van de opleiding wordt aan de hele groep Go-Carters gegeven, maar bij heel wat onderwerpen splitsen we de grote groep Go-Carters ook op per deelsector.

Elke dag staan we stil bij een bepaald thema, je krijgt op voorhand een uitgebreid programma en de kans om bijkomende vragen te stellen om te verwerken tijdens de sessies. Naast een theoretisch kader, wordt de dag aangevuld met werkinstrumenten, lokale praktijken, …rond het thema van de dag.

De Go-cart wordt gegeven door alle medewerkers van het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG, aangevuld met partners die een bepaalde expertise hebben zoals bijvoorbeeld medewerkers van Zorginspectie, Kind en Gezin,...

Waar en wanneer

Locatie Gent : Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 te 9000 Gent (>bereikbaarheid)
Locatie Leuven : Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11a te 3010 Kessel-Lo (>bereikbaarheid)
Locatie Antwerpen: Hotel Leopold, Quinten Matsijslei 25 te 2018 Antwerpen (>bereikbaarheid
Locatie Brussel: Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel (>bereikbaarheid)

De opleidingen starten om 9u30 en eindigen om 16u30.

​Datum

​Locatie

​Thema

​22 februari 2018​Gent​Kinderopvanglandschap

We staan kort stil bij de geschiedenis van de kinderopvang. We maken tijd voor de werking van Kind en Gezin en het VVSG-Steunpunt Kinderopvang en wat zij voor jou kunnen betekenen. Daarnaast nemen we de eerste stappen in de regelgeving o.a. hoe komt regelgeving tot stand?​ ​

15 maart 2018​Gent​Regelgeving

Overlopen van de regelgeving en concreet maken aan de hand van onze werkinstrumenten.​ ​

19 april 2018​Antwerpen​Organisatie en Coördinatie
​Efficiënt werken is een noodzaak in de kinderopvang. Hoe doe je dat? In je eigen tijd als verantwoordelijke maar bijvoorbeeld ook je aanpak tijdens teamvergaderingen.

In de namiddag bekijken we het personeelsbeleid en gaan we dieper in op het sociaal statuut voor onthaalouders.

​17 mei 2018​Gent​Mijn team en ik (1)
21 juni 2018​Leuven​Mijn team en ik (2)

Wie ben ik als verantwoordelijke? Hoe sta ik in mijn team? Hoe ga ik aan de slag met een team? Hoe ga ik om met weerstand? Hoe coach ik teamleden? Hoe begeleid ik mijn onthaalouders? ​

​20 september 2018​Gent​Kwaliteit

​Het kwaliteitshandboek is een belangrijk werkinstrument in de kinderopvang. Hoe integreer je dit in je dagelijkse werking? Welke instrumenten kan ik hiervoor gebruiken? Ook Zorginspectie komt die dag langs om hun werking toe te lichten. ​

​18 oktober 2018Leuven​​Kind

​Een greep uit het aanbod: hechting van het kind, welbevinden en betrokkenheid van kinderen, de ervaringsgebieden van het kind, kinderparticipatie, wennen, ... Kortom: het kind staat centraal.​ ​

​22 november 2018​AntwerpenSamenwerking buurt en bestuur

Kinderopvang is een sterk merk voor je bestuur, hoe zet je dit mee op de kaart? Hoe kan je nog meer samenwerken met je bestuur? 
Samenwerken met ouders is een uitdaging. Het gaat verder dan enkel een deel formulieren in te vullen. Hoe betrek je ouders bij je kinderopvang? Hoe communiceer je met ouders? Hoe zorg je dat ook de meest kwetsbare ouders ook hun weg vinden naar de kinderopvang?​

​20 december 2018​Brussel​​​ Carrousel

Op deze dag komen verschillende werkinstrumenten van de VVSG aan bod. Je kan kiezen uit verschillende workshops afhankelijk van je eigen noden. Bv. de digitale tevredenheidsmeting voor ouders, allergenen en voedselveiligheid, speelbank.be, ...  ​​

Deelnameprijs

Deelname aan deze vorming is gratis en exclusief voor de leden van het Steunpunt Kinderopvang.  Je moet wel inschrijven.

Deze vorming is gratis dankzij de inzet van de VIA4-middelen. Het vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit-/non-profitsectoren in de publieke sector werd afgesloten tussen de drie representatieve vakorganisaties ACV-OD, ACOD en VSOA, de Vlaamse regering en de VVSG.

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier. Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met donderdag 15 februari.

Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Annuleren

Graag een seintje als u onverwacht verhinderd bent, zo beperkt u mee de kostprijs van dit VVSG-initiatief en biedt u ook aan anderen de kans om deel te nemen. Of laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Leen Walravens, Regionaal stafmedewerker
leen.walravens@vvsg.be, 0472 34 94 76

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie