Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Het ideale animatieaanbod: van droom naar project
Animatoren en/of coördinatoren in woonzorgcentra

Als animator ben je een duizendpoot: activiteiten begeleiden, familie betrekken, collega’s meekrijgen, ideeën verzamelen, een jaarverslag schrijven waarbij je aantoont wat je allemaal doet om aandacht te hebben voor het welzijn van bewoner, het animatiebudget beheren,...
Vaak ben je zo bezig en druk druk bezig… dat het er (net) niet van komt om alles eens grondig te overdenken, bijvoorbeeld:
• Wie bereik je vooral met het animatie aanbod? En wie nog niet?
• Zijn de activiteiten vooral welzijnsbevorderend?
• De visie op animatie en welzijn: op welke manier weerspiegelt zich dat in de animatiewerking?
• Welke beleidslijnen vanuit het WZC zijn kansen om hieraan vanuit animatie bij te dragen?
• Welke dromen heb je op vlak van animatie en op welke manier kan je er werk van maken zodat het ervan komt, naast alle andere werk?
• Op welke manier kan je een nieuw aanbod lanceren, zodat het gedragen en gekend en vooral…een succes is?

Tijdens de opleiding ga je de aanzet voor een nieuw animatieproject binnen jouw WZC uitwerken. Tijdens deze tweedaagse opleiding krijg je de nodige handvaten aangereikt om achteraf zelf jouw project ook uit te voeren in het WZC. Het is aangewezen dat jouw verantwoordelijke en de directie van je WZC betrokken zijn bij het project dat je wenst uit te voeren. Dit betekent dat je tussen de opleidingsdagen over het project afstemt met jouw verantwoordelijke. Je moet ook achteraf de tijd hebben/krijgen om (naast de opleiding) je project op een goede manier te implementeren in je WZC.

Deze opleiding kan vervolgd worden door de opleidingsdag  “Het ideale animatieaanbod: collega’s meekrijgen met jouw ideeën…hoe doe je dat?" en de opleiding “animatoren ondersteunen”; de tweedaagse opleiding  “ van droom naar project” kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Doelstellingen

• Je leert hoe je mensen (collega’s, directie,..) meekrijgt met de visie van animatie
• Je leert kijken naar een organisatie en hoe die in elkaar zit
• Je kan een veranderingsproject(je) opzetten en hiertoe een helder mandaat verkrijgen
• Je reflecteert over jouw visie, aanpak, communicatie,..
• Je leert van de aanpak van andere animatoren

Programma

Dag 1:  Het ideale animatieaanbod: van droom naar project     

Op deze eerste dag van de opleiding bekijken we eerst de visie op animatie, en hoe je deze kan gebruiken om nog meer welzijn binnen te brengen in het leven in het WZC. Je kijkt naar wie je al bereikt met het huidige animatieaanbod, en voor welke bewoners je een nieuw/ander aanbod kan creëren. Hierna kies je een project of een aanbod waarmee jij als animator aan de slag wil gaan binnen jouw eigen WZC. Je leert op welke manier je hierover communiceert en hoe je jouw idee bespreekbaar kan maken in jouw WZC.

Voorbeelden van projecten zijn: een wekelijks gezamenlijk ontbijt voor bewoners organiseren, bezoekers en vrijwilligers betrekken om een (wekelijks) stadsbezoek met bewoners te realiseren, een levensboek maken met betrokkenheid van bewoner, familie en verzorgenden, … . Het gaat met andere woorden om concreet afgebakende projecten die het welzijn in de persoonlijke, sociale of maatschappelijke context van de bewoner bevorderen (lees hier meer over de visie rond welzijn).

We bereiden samen voor hoe je dit project gaat bespreken met je eigen leidinggevende.

Tussentijdse opdracht:
1. Tussen dag 1 en dag 2 bespreek je je project met je directe leidinggevende en/of directie, en hoe je dit kan realiseren in het WZC
2. Je maakt ter voorbereiding van dag 2 een beschrijving van de huidige situatie
3. Je zoekt de visie van je WZC en van de dienst animatie op, en kijkt wat de doelstellingen (en/of jaaractieplan,.. ) zijn.

Dag 2:  Het project gekaderd

We nemen de tijd voor uitwisseling en feedback over de acties die tussen dag 1 en dag 2 werden ondernomen.  Vervolgens gaan we in op hoe je je droom, je project, kan omzetten in een concreet, welomschreven doel. Je kadert jouw project in de beleidsdoelstellingen van je WZC, en omschrijft hoe jouw project helpt om de missie van de organisatie waar te maken. Dit gaat over de strategie en visie van de organisatie, de visie op animatie, strategische doelen, PDCA cirkel etc. en hoe je deze elementen kan gebruiken om jouw project meer draagkracht te geven.

We gaan ook methodisch aan de slag: je leert hoe je voor jouw project ook een strategie en een actieplanning kan uitwerken. Door rekening te houden met infrastructuur, personeel, middelen, etc. verzeker je immers de haalbaarheid van je actieplan.

Data en plaats

Deelnameprijs

 • € 50 (VVSG-leden)
 • € 320 (niet-leden)

Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot donderdag 27 september. 

De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

        • Deze opleidingen worden verzorgd door Leen Goethals. 

        • inhoudelijk
         Lise Switsers, VVSG -stafmedewerker vorming woonzorg
         lise.switsers@vvsg.be, T 02-211 55 16 

        • praktisch
         Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
         cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).  

 

Navigatie