Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang IBO
Groepsopvang schoolgaande kinderen (enkel leden)

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang organiseert al jaren Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang (ROK) met enerzijds de ‘Werkgroep Kwaliteit’ en anderzijds ‘Beleid, Actualiteit en Praktijk’.

In de Werkgroep Kwaliteit ga je, onder begeleiding van een regionale stafmedewerker, aan de slag met het kwaliteitshandboek. Samen met je collega-verantwoordelijken wissel je lokale praktijken uit om elkaar te inspireren, deel je vragen of ervaringen en bekijk je je eigen werking met een kritische blik. Door het volgen van deze werkgroep neem je al een groot deel op van de zelfevaluatiecyclus waaraan je je handboek en je werking moet onderwerpen. De werkgroep helpt je organisatie haar werking op jouw maat en tempo te verstevigen en verder te ontwikkelen.

In Beleid, Actualiteit en Praktijk krijg je te horen wat er leeft in het kinderopvanglandschap om zo de vinger aan de pols te houden. Je bespreekt er nieuwe ontwikkelingen, voorstellen van wijziging aan regelgeving en recent gewijzigde regelgeving. Het is ook een forum om meningen en adviezen mee te geven aan de medewerkers van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang, om zo de belangenbehartiging op punt te houden. Daarnaast is er veel ruimte voor onderling overleg en uitwisseling van praktijkervaringen, toelichtingen door experten, korte kennismakingen met inspirerende thema’s. En dit alles in een netwerk van gelijkgestemde collega-verantwoordelijken uit je eigen regio.  

Waar en wanneer

Dinsdag 20 februari, 15 mei, 25 september, 23 oktober en 20 november. Een voormiddag is van 9.30 tot 12.30 uur (Kwaliteit) en een namiddag van 13.15 tot 16.15 uur (BAP).

OCMW, Ruddersehove 4 te 8000 Brugge  (>bereikbaarheid) .

Deelnameprijs

Deelname is gratis én exclusief voor de leden van het Steunpunt Kinderopvang.

Deze vorming kan voor leden gratis georganiseerd worden dankzij de inzet van de VIA4-middelen. Het vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit-/non-profitsectoren in de publieke sector werd afgesloten tussen de drie representatieve vakorganisaties ACV-OD, ACOD en VSOA, de Vlaamse regering en de VVSG.

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier. Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met dinsdag 13 februari. Gelieve duidelijk aan te geven als je enkel deelneemt aan de werkgroep Kwaliteit of  BAP.

Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig.

Annuleren

Toch kost de organisatie van de Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang geld. Vandaar dat we vragen om zorgvuldig met je inschrijving om te gaan. Deelnemers die meerdere keren afwezig zijn zonder gegronde reden kunnen in de toekomst geweigerd worden van deelname.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Lien Libin, Regionaal stafmedeweker ondersteuning IBO
lien.libin@vvsg.be, 0471 13 89 63

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Navigatie