Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Stappenplan voor de opmaak van uw meerjarenplan - Module 3
Secretarissen, financieel beheerders, leden van het MAT,  beleids- en stafmedewerkers, kwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en diensthoofden

​​​

 Module 3: Sturen met doelstellingen en actieplanning

​ 

Voor

Secretarissen, financieel beheerders, leden van het MAT,  beleids- en stafmedewerkers, kwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en diensthoofden. 

Programma

 

In drie modules verzamelt u de kerncomponenten voor een meerjarenplan 2020 – 2025 dat de ambitie heeft te dienen als een cruciaal sturingsinstrument van uw bestuur.

​Modules kunnen zowel als een geheel traject, dan wel als afzonderlijke module gevolgd worden.

 

 

Module 1 : Een meerjarenplanning met sturingskracht

 

Programma

 • Stapsgewijs wordt u meegenomen in het beleidsplanningsproces waarbij u het beleidsplanningsproces van uw eigen bestuur tekent of toetst
 • Essenties die ervoor zorgen dat uw meerjarenplan:
  een effectief managementinstrument wordt dat prioriteiten aangeeft
  een betere financiële opvolging mogelijk maakt
  een instrument is voor College en Raad om hun politieke rol op te nemen.
 • Mogelijkheden om uw meerjarenplan slim te verbinden met organisatiebeheersing en – ontwikkeling aan de hand van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en het Traject naar Uitmuntendheid.

 

Resultaat van deze opleiding

 • Een uitgetekend beleidsplanningsproces op maat van uw bestuur
 • Handvaten en aanbevelingen om van uw meerjarenplanning en BBC een effectief managementinstrument te maken en een motor voor organisatieontwikkeling

 

Werkwijze

 • Inbreng van denkkaders en ervaringsuitwisseling
 • Procesflow van het beleidsplanningsproces wordt uitgetekend
 • De modules baseren zich zowel op de ervaringen en praktijken van gemeenten en OCMW met het lopende meerjarenplan, alsook de inzichten en denkkaders uit strategische planning en organisatieontwikkeling

 

 

Module 2: Handvaten voor uw omgevingsanalyse

 

Programma

 • Planning en organisatie van het beleidsplanningstraject, verantwoordelijkheden en rollen, timing
 • Evaluatie van het meerjarenplan 2014 – 2019 : inhoudelijk en procesmatig
 • Update missie en visie in de context van een geïntegreerd lokaal bestuur.
 • Instrumenten voor een kwantitatieve en kwalitatieve scan van de huidige en
 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als invalshoek voor omgevingsanalyse
 • Praktijken en methoden voor participatieve aanpakken
 • Aanpakken voor interne analyse
 • Administratief memorandum – impact en communicatie

 

Resultaat

 •  U beschikt over alle kernelementen om een plan van aanpak voor uw omgevingsanalyse te maken en hebt inspiratie uit praktijken van andere gemeenten.

 

Werkwijze

 • Inbreng van denkkaders en instrumenten
 • Ervaringsuitwisseling
 • De modules baseren zich zowel op de ervaringen en praktijken van gemeenten en OCMW met het lopende meerjarenplan, alsook de inzichten en denkkaders uit strategische planning en organisatieontwikkeling

 

 

Module 3: Sturen met doelstellingen en actieplanning

 Programma

 • Het bestuursakkoord verbinden met het meerjarenplan
 • Hoe zorg je met BBC ervoor dat College en Raad elk hun politieke rol kunnen opnemen?
 • Bepalen van doelstellingen: verschil 'effect – output' – relevante indicatoren
 • Impact van het bestuur: actor, regisseur, coördinator
 • Opmaak van een logische cascade 'doelstelling-actieplan-actie'
 • Toewijzen van middelen en budget aan doelstellingen
 • Afwegingen over consistentie in de budgettering van acties

 

 Resultaat

U beschikt over inzichten en werkzame handvaten om uw meerjarenplanning logisch uit te werken in een uitvoerbaar en evalueerbaar plan .

Werkwijze

 • ​Inbreng van denkkaders en instrumenten
 • Praktische oefeningen en ervaringsuitwisseling
 • De modules baseren zich zowel op de ervaringen en praktijken van gemeenten en OCMW met het lopende meerjarenplan, alsook de inzichten en denkkaders uit strategische planning en organisatieontwikkeling​

   

 

Begeleiding

Danny Kindekens, dKi Consult en ervaring als departementshoofd Maatschappelijk Welzijn, Wonen en Lokale economie van OCMW en stad Geraardsbergen.

 

Deelnemers

 Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 

Vormingsuren 

6 uren per module

 

Waar en wanneer (van 9u tot 16u)

Deze opleiding organiseren wij op volgende locaties:


Antwerpen (volzet)

Hotel Leopold, Quinten Matsijslei 25, 2018 Antwerpen > bereikbaarheid

Module 1: 20/2/2018

Module 2: 6/3/2018

Module 3: 4/12/2018Gent

Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid

Groep 1 (volzet)

Module 1: 23/2/2018

Module 2: 2/3/2018

Module 3: 7/12/2018

Groep 2 (volzet)

Module 1: 16/3/2018

Mopdule 2: 27/3/2018​

Module 3: 18/12/2018​​


Hasselt

Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt  >bereikbaarheid

Groep 1 (volzet)

Module 1: 27/2/2018

Module 2: 13/3/2018

Module 3: 11/12/2018

Groep 2 (volzet)

Module 1: 16/4/2018​

Module 2: 23/4/2018​

Module 3: 19/12/2018


 

Leuven (volzet)

Park Inn by Radisson, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven >bereikbaarheid

Module 1: 21/2/ 2018

Module 2: 7/3/2018

Module 3: 3/12/2018


Mechelen (volzet)

Congrescentrum Diependael -  ‘t Plein 1 te 2800 Mechelen  (>bereikbaarheid)

Module 1: 14/3/2018​

Module 2: 28/3/2018

Module 3: 12/12/2018


Roeselare (volzet)

Cultureel Centrum De Spil, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare  >bereikbaarheid

Module 1: 22/2/2018

Module 2: 1/3/2018

Module 3: 6/12/2018​​

Deelnameprijs

(per deelnemer  inclusief broodjeslunch)

210 euro per module

of

510 euro voor de drie modules samen  (of 170 euro/module) – 

!opgepast maar geldig tot 27/2/2018 - vanaf dan kan u enkel nog per module apart  inschrijven!
Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be of via Inschrijvingsformulier_bbc_meerjarenplan_3modules.doc

Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 23 november 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.


Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 23 november 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker consulting en organisatieontwikkeling
ruud.bourmanne@vvsg.be, 0478 87 95 24
 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


 

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG.

                        ​

​​​ 

 

 

Navigatie