Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Zorgzame buurten: een kleurrijk palet
​​​Inspiratie-en praktijk-dag – vrijdag 9 november 2018

​ 

Deze vorming is volzet.


 

Overal in Vlaanderen groeien initiatieven om warme, zorgzame buurten te ontwikkelen. Ontstaan zowel vanuit burgers als lokale besturen en zorgvoorzieningen. Nieuwe methodes worden uitgetest om in partnerschap met lokale besturen, zorgvoorzieningen, vrijwilligers, buren en verenigingen het samenleven te ontwikkelen tot een dynamische buurt waar het goed om leven is en waar bewoners elkaar ondersteunen en zorg dragen voor elkaar.

Daarom  organiseren Zorgzame straten (een Antwerps burgerinitiatief), Zorgnet-Icuro en VVSG de deze inspiratie-en praktijk-dag. Om elkaar vanuit die rijke verscheidenheid aan initiatieven te inspireren en vandaaruit te onderzoeken hoe beleid en praktijk elkaar versterken.

Voor wie:

Voor burgers, zorgprofessionelen en medewerkers van lokale besturen die

 • met beide voeten in de praktijk staan,
 •  experimenteren en samen zoeken om zorg aan te bieden aan ieder die het nodig heeft en daarbij de buurt betrekken,
 • samen de eigen buurt willen ontwikkelen naar een inclusieve, zorgzame buurt en op zoek gaan naar samenwerking met en ondersteuning van professionelen (in de zorg, in het lokaal bestuur,…)

Programma

​09.30 uur:​Onthaal
​10.00 uur: ​Een waaier aan inspirerende initiatieven
​Na de kennismaking met elkaar komen in de voormiddag zes verschillende praktijkverhalen aan bod: twee praktijken waarin burgers het voortouw namen om van hun straat een zorgzame straat te maken, twee praktijken waarin een lokaal bestuur het initiatief nam om de buurt te ontwikkelen tot een inclusieve en zorgzame buurt en twee praktijken waarin een zorgvoorziening uitbreekt naar de buurt, bijvoorbeeld met een buurtcoach. Drie verschillende invalshoeken, van waaruit burgers, zorgverstrekkers en lokale besturen tot samenwerking komen.  
​Het is meer dan luisteren. Ook nu ligt de nadruk allereerst op interactie. Ga in gesprek, inspireer met je eigen verhaal, laat je inspireren door de grote verscheidenheid, de creativiteit, de rijkdom aan invalshoeken en methodes.
​13.00 uur: ​Lunch
​14.00 uur: ​Samen op zoek naar oplossingen voor elkaars uitdagingen
​De thema's, de uitdagingen die u zelf samen  met de andere deelnemers aanreikt tijdens de voormiddag, woorden nu uitgediept zodat je op het einde van de dag naar huis gaat met concrete ideeën waar je morgen mee aan de slag kunt. Wat kan er aan bod komen? Wellicht thema's als hoe signalen opvangen in de buurt en hoe daar mee omgaan, hoe informatie over voorzieningen aanreiken, burenhulp, werken met vrijwilligers, hoe omgaan met vraag-, handelings- en acceptatieverlegenheid, hoe verwerf je steun van organisaties en beleidsmakers,… en nog meer.
​15.30 uur:​Reflectie op de dag
​Plenaire afsluiting om  de opgedane inzichten met elkaar te delen.
​Hoe kunnen beleid en praktijk elkaar versterken?
​16.00 uur: ​Einde

 

Zes getuigenissen om van te vertrekken

 • Zorgzaam Gullegem

Gullegem sensibiliseert en stimuleert een mentaliteitswijziging in de lokale gemeenschap zodat inwoners elkaar helpen zonder dat het moet. De gemeente doet dat door 'Helpende Handkaarten' te verspreiden waarmee inwoners een naaste of de mantelzorger kunnen bedanken voor een helpende hand. Ook op broodzakken en kassatickets wordt een boodschap van zorgzaamheid gedrukt. In de hele gemeente worden door leerlingen van de lagere school en inwoners 9.000 kleurrijke handafdrukken op de voetpaden aangebracht, evenveel als er inwoners zijn. Deze acties worden aangevuld met buurtambassadeurs als schakel tussen bewoners. En aan alle ramen in Gullegem worden affiches opgehangen: 'Ik zeg ja voor een zorgzaam Gullegem'.

 • Bocholt-gezellen

Een buurtgezel bouwt contact uit met zijn of haar buren, het wordt een 'gezel' waarop buren kunnen terugvallen voor kleine ondersteunende taken en praktische hulp. Dit in samenwerking met het lokaal bestuur.

 • WZC Nottebohm Buurtcoach

De omgeving waarin we wonen is een stuk onze thuis. Voor bewoners van een WZC is dat niet zo evident. Vandaar de buurtcoach om het contact met de buurt te behouden. De buurtcoach is actief aanwezig in de buurt en werkt verbindend om de onderlinge betrokkenheid tussen WZC bewoners  en de buurt bewoners te stimuleren.

 • De Zorgcirkel

"Vier woonzorgcentra uit de regio Ieper-Poperinge sloegen de handen in elkaar voor buurtgerichte zorg en een naadloze continuïteit. Ze verenigden zich daarvoor in vzw De Zorgcirkel, die zopas een buurtzorgregisseur in dienst nam. De Zorgcirkel wil zich inzetten voor "een duurzame zorg en ondersteuning voor ouderen."  Het vertrekpunt is de thuisomgeving van de zorgvrager.  Ook de context (familie, buren, mantelzorgers…) worden bij het aanbieden van de zorg betrokken.  Er wordt samen gezocht naar een kwaliteitsverbetering van de woon – en leefomgeving."

 • Zorgzame straten

Zorgzame straten is overtuigd dat buren beried zijn elkaar te helpen. Daarom wordt geïnvesteerd in een zorgzame houding tussen buren. Elke buur wordt betrokken vandaar de inclusieve aanpak. niet de sterke voor de zwakke. Zorgzame straten ondersteunt buren, straat per straat, bij het uitbouwen van een zorgzaam sociaal netwerk.

 • Loop eens binnen

Dit is een initiatief van twee dames die een wekelijks ontmoetingsmoment organiseren in de parochiezaal van Hamont-Lo. Ze werken hierbij samen met RIMO (Samenlevingsopbouw Limburg) die het lokaal bestuur ondersteunt om buurtgerichte zorg te organiseren.

Deelnameprijs

 • € 45 voor professionals
 • gratis voor niet bezoldigde medewerkers  (buren, vrijwilligers)

Waar en wanneer

Inschrijven

 • via http://academie.vvsg.be
  De inschrijving is beperkt tot twee personen per initiatief.

 • tot en met vrijdag 2 november

 • bezorg ons info over jouw initiatief. Meteen werk je zo mee aan een bron van inspiratie voor alle deelnemers.
  download hier het formulier

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot donderdag 1 november.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

Organisatie

 
Met steun van de Koning Boudewijn Stichting en de Nationale Loterij

Navigatie