Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Inspiratiedag Groene Warmte
​​​​​

​​​​Is uw gemeente mee met groene warmte?

Ook uw lokaal bestuur staat voor belangrijke taken en uitdagingen in de omslag naar duurzame verwarmingssystemen!
Om klimaatneutraal te worden tegen 2050 moeten immers niet enkel steenkool en aardolie op de schop, maar moeten we uiteindelijk ook loskomen van aardgas. Het is daarom nu al van groot belang dat de brede groep van lokale medewerkers en mandatarissen – niet enkel specialisten en technici – mee een visie ontwikkelt over hoe 'groene warmte' in de gemeente concreet vorm kan krijgen. 

 

Programma​

8.45 - 9.30 uur: Onthaal met koffie
9.45 - 11.15 uur: Welkom
11.15 -11.30 uur: Koffiepauze
11.30 - 12.45 uur: Wegwijs in technieken en bronnen
12.45 - 13.45 uur: Lunchpauze
13.45 uur - 16.00 uur: Warmteoplossingen in de praktijk
16.00 - 16.30 uur: Netwerkmoment met drink

Sprekers​​​

Tie Roefs, gedeputeerde Vlaams-Brabant 
De provincie kiest ervoor om de gemeenten bij te staan in de ontwikkeling van hun beleidsvisie omtrent groene warmte in een samenwerking met ODE, BBL en VVSG. Wat houdt deze samenwerking juist in en waarom vindt de provincie dit zo belangrijk?

Veerle Leroy, Schepen Beersel
In de gemeente Beersel kiest het beleid voor een campagne om los te komen van aardgas. Waarom die keuze? Welke stappen zijn er gezet? Wat zijn de opvolgende stappen? Een interessante praktijkervaring. Wouter Cyx, Kelvin Solutions
Hoe kunnen gemeenten warmte beleid concreet aanpakken, waarom en hoe gaan we concreet aan de slag. Kelvin Solutions is de kennispartner die in de Provincie Vlaams Brabant, BBL, ODE en VVSG zal bijstaan.

Jo Neyens, ODE
Hoe loopt de ontwikkeling van groene warmte in Vlaanderen, op welke manier verloopt het samenspel tussen de lokale besturen en de bedrijven die actief zijn binnen de sector?

Benjamin Clarysse, BBL
Hoe is de kijk van de milieubeweging op groene warmte en waarom zet de milieubeweging mee in op het ondersteunen van lokale besturen binnen dit thema?

 

Pedro Pattijn, Ingenium
Warmtebeleid praktisch en technisch bekeken: warmteprojecten, riothermie, warmtepompen en isoleren. Ingenium is een kennispartner met een schat aan ervaring en informatie binnen deze thema's. Een technisch verhaal vanuit de praktijk.

 

Stijn Snijers , IOK
Men zegt wel eens, "in de Kempen is het aanleggen van warmtenetten gemakkelijk, want daar heeft men diepe geothermie". Dat klopt, maar daarbij gaat men voorbij aan het feit dat het de boringen meer dan 15 miljoen euro kosten. Om deze investering te kunnen verantwoorden is een rendement van minimaal 60% van je warmte een minimum. En het werk inzake aanleggen van de warmte en aansluiten van de klanten moet dan nog beginnen. Daarnaast is geen enkel project gelijk aan elkaar. Stijn vertelt uitvoerig over de ervaringen van IOK en schetst de verschillende dossiers die nu lopende zijn.

 

Sam Tessens, Biogas-e
Biogas en groen gas zullen in de toekomst ook een deel van de oplossing zijn. Met groen gas kunnen we ons gasverbruik eenvoudig vergroenen, maar de productie ervan kan niet instaan voor de volledige gasvraag. Het is daarom belangrijk om na te denken over de meest geschikte toepassingen van groen gas, nu en in de toekomst. Biogas-E gaat in op de huidige stand van zaken van groen gas. ​

 

Caroline Vermeulen, VEA
Waarom is lokaal warmte beleid belangrijk voor Vlaanderen en hoe kan het gewest de lokale besturen bijstaan om verdere stappen te zetten? 

 

Waar en wanneer​

Donderdag  8 november 2018, van 9 tot 17:00 uur​
Provinciehuis Vlaams - Brabant , Provincieplein 1, 3010 Leuven 

 

​​

De​​elnameprijs​

VVSG - Leden: 75 euro
Niet- leden: 135 euro

U ontvangt na de studiedag van ons een factuur. ​

 

Inschrijven

Schrijf in via http://academie.vvsg.be. Indien u een persoonlijke uitnodigingsmail ontving, dan kan u nog makkelijker inschrijven via de erin opgenomen inschrijvingslink.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot donderdag 25 oktober 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.​
Bent u onverwacht verhinderd? Laat u vervangen door een collega.

 

Info

Inhoudelijk:
Cedric Depuydt, ​​stafmedewerker energie- en klimaat, cedric.depuydt@vvsg.be , 0484 31 95 28.

Heeft u een vraag over uw inschrijving? Contacteer Kirsten Hachmang:
Kirsten Hachmang,  verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen VVSG-academieteam
kirsten.hachmang@vvsg.be, 02 211 56 38​


 

Organisatie

Inspiratiedag Groene Warmte is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten in samenwerking met:​


Navigatie