Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wie zal dat betalen? Borgstelling en tussenkomsten van het OCMW bij bewoners van WZC
◾Financieel beheerder van het OCMW
◾Maatschappelijk werkers sociale dienst OCMW
◾Andere medewerkers van het OCMW, woonzorgcentrum, thuiszorgdienst die tussenkomstenen in de facturen van het woonzorgcentrum behandelen

OCMW’s komen tussen in de kosten van het verblijf in het woonzorgcentrum, wanneer de eigen middelen van de bewoner onvoldoende zijn. Ook stellen meer en meer kandidaat-bewoners de vraag aan het OCMW om borg te staan voor hun verblijf in het woonzorgcentrum.

Het wettelijk kader van deze borgstellingen en tussenkomsten is geregeld in de OCMW-wet en in een aantal uitvoeringsbesluiten. Er blijft daarnaast echter nog heel wat speelruimte voor het OCMW om zelf de procedure en de specifieke modaliteiten te bepalen.

Tijdens deze vorming bekijken we het wettelijke kader van de borgstelling door het OCMW en van de tussenkomst van het OCMW in de facturen van het woonzorgcentrum.

Waar en wanneer

Deelnameprijs

  • € 90 (VVSG-leden)
  • € 250 (niet-leden)

Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot vrijdag 12 oktober. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Navigatie