Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Leertraject Duurzaam Aankoopbeleid: werkkledij, catering, kantoren en circulair




Voor wie:
Iedereen die het aankoopbeleid van zijn of haar gemeente duurzamer wil maken: aankopers, mondiale, milieu- en duurzaamheidsambtenaren, algemeen directeurs, …
 

​​​​Wil je als gemeente je aankoopbeleid duurzamer maken, maar weet je niet waar te beginnen? Dan is dit leertraject iets voor jou! In 4 sessies leggen we voor 4 verschillende productgroepen uit hoe je bestekken duurzaam, sociaal rechtvaardig en kostenefficiënt kan maken. We reiken concrete handvaten en praktijkvoorbeelden aan, gaan in op jullie vragen en voorzien een afsluitende netwerklunch om kennis en ervaringen uit te wisselen. Circulair aankopen is het onderwerp van de vierde en laatste sessie, maar vormt ook de rode draad doorheen de andere sessies.

 

Waarom?

Omdat het goed is voor je portefeuille! Want hoewel de aankoopprijs van een duurzaam product hoger kan liggen, zijn de totale kosten over de ganse levensduur vaak lager. Denk maar aan energie-efficiënte toestellen. Maar er is meer: overheidsopdrachten vertegenwoordigen maar liefst 19% van het Europese BBP. Overheden hebben een enorme hefboom in handen om de markt te sturen richting duurzamere producten en diensten. Lokale besturen vervullen bovendien een voorbeeldfunctie: door een duurzaam aankoopbeleid te voeren, zet je bedrijven en burgers aan om duurzamer te produceren en consumeren. Uiteraard vaart ook het imago van je gemeente hier wel bij. Redenen genoeg dus om op een verstandige manier opdrachten te plaatsen en zo grondstoffen en energie te besparen, afval en verontreiniging te verminderen en duurzaam gedrag te bevorderen.​

 

Programma

Dag 1: Sociaal verantwoorde werkkledij​ - donderdag 25 oktober 2018 - Gent
De productie- en distributieketen van textiel is vaak verre van transparant, de arbeidsomstandigheden schrijnend en niet eerlijk. De VVSG en de Stad Gent ontrafelden de volledige productieketen voor werkkledij en zocht naar antwoorden: Welke grondstoffen zijn nodig voor het product? Waar en door wie wordt het gemaakt? En welke garanties zijn er op het vlak van kinder- of dwangarbeid? We stellen u het resultaat van dit proces voor: een toolbox die handvaten biedt voor meer sociaal rechtvaardige aankopen, in de eerste plaats voor werkkledij.


Dag 2: Duurzame voeding en catering - donderdag 21 februari 2019 - Kortrijk (volzet!)
Duurzame voeding betekent respect voor natuur, mens en dier, zowel vanwege de producenten als de consumenten en zowel in het Noorden als in het Zuiden. Maar hoe vertalen we dit naar ons aankoopbeleid? Welke bestekcriteria kunnen we gebruiken om onze catering- en voedingsopdrachten te verduurzamen? Hoe kopen we lokaal, biologisch en fairtrade aan? En hoe gaan we de strijd aan tegen voedselverspilling?


Dag 3: Duurzame kantoren - dinsdag 28 mei 2019 - Brussel
Duurzame kantoorinrichting levert meer op dan alleen milieuwinst. Een flexibele werkomgeving zorgt ook voor geïnspireerde en betrokken werknemers en uiteindelijk ook voor een hogere productiviteit. Voor de inrichting van het nieuwe VVSG-kantoorgebouw Madou gingen we op zoek naar leveranciers van duurzame kantoorinrichting waarbij mens, milieu én prijs centraal staan. We ronden de workshop af met een bezoekje aan onze kantoren.


Dag 4: Circulair aankopen - donderdag 26 september 2019 - Leuven
In deze workshop maakt u kennis met de principes van circulair aankopen. Een aankoopbeleid waarbij we onze noden in vraag stellen en vertrekken vanuit functionele behoeften. Waarbij de focus ligt op minder aankopen, maximaal hergebruik en het vinden van nieuwe toepassingen voor gebruikte producten. En waarbij we nieuwe vormen van aankoop stimuleren zoals lease en product-als-service.

Je kiest zelf welke sessies je wil volgen. Uiteraard mag je ze ook alle vier​ volgen of ze verdelen met je collega's.​

Dagindeling

09.00 - 09:30: Onthaal met koffie
09.30 - 13.00: Sessie
13.00 - 14.00: Netwerkmoment met broodjes

 

Waar en wanneer​

Donderdag 25 oktober 2018 - Sociaal verantwoorde werkkledij - Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent Donderdag 21 februari 2019 - Duurzame voeding en catering - Vork, Doorniksestraat 60, 8500 Kortrijk​
Dinsdag 28 mei 2019 - Duurzame kantoren - VVSG (Madou), Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel​
Donderdag 26 september 2019 - Circulair aankopen - Raadzaal OCMW Leuven, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven

 

De​​elnameprijs​

Deze vorming is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

 

Inschrijven

Schrijf in via http://academie.vvsg.be. Indien u een persoonlijke uitnodigingsmail ontving, dan kan u nog makkelijker inschrijven via de erin opgenomen inschrijvingslink.

Annuleren

Bent u onverwacht verhinderd? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Leen Van der Meeren, Steunpunt Duurzamer Lokale Overheidsopdrachten
Leen.vandermeeren@vvsg.be , 02 211 55 66

 

Info praktisch

Jules De Winter, stafmedewerker VVSG-Internationaal 
Jules.dewinter@vvsg.be , 0472 03 76 91


Inschrijvingen:
Willem Ceulemans, VVSG-academie
Willem.ceulemans@vvsg.be, 02 211 55 06


Organisatie


Navigatie