Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Recover pakt uit! - Congres over verpakkingsafval
Voor mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en intercommunales, milieuorganisaties, ngo's, verwerkers, erkende organismen, KMO’s en grote bedrijven, grondstoffenverbruikers en productontwikkelaars, milieucoördinatoren en bestuurders.
 

​ 

​​​​


Kunnen we met ons huidige beleid van verpakkingsafval evolueren naar een circulair systeem, of zijn er drastische veranderingen nodig? En welke rol spelen​ de verschillende betrokken actoren daarin?​

Op donderdag 25 oktober 2018 organiseert Recover een congres in Antwerpen over het beleid van verpakkingsafval. Recover pakt uit met de opvallendste resultaten van hun grootschalig onderzoek en geeft hierbij concrete voorstellen en aanbevelingen naar het beleid. Alle actoren betrokken bij het verpakkingsafval worden daarna bevraagd over deze aanbevelingen. Zijn ze akkoord? Waarom (niet)?
Kortom: mis dit uniek congres niet en schrijf u snel in!

 

Wie is Recover?​​

Eind 2016 namen 11 intercommunales en stad Antwerpen het initiatief om samen op zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen en alternatieven voor ons huidige beleid. Verenigd in een samenwerkingsverband genaamd "Recover", zorgden zij voor de noodzakelijke financiële middelen om een reeks van onafhankelijke studies te starten. De nadruk lag hierbij op een verhoogde en efficiëntere inzameling van verpakkingsafval, een betere dienstverlening voor de burger en minder verpakkingen in het zwerfvuil. Op 13 juni werd er al een tipje van de sluier opgelicht met een persbericht over recyclage van metalen verpakkingen.

 

Programma

​09.00Ontha​​al met koffie
​09.30 Welkomstwoord en toelichting
​09.40​Sessieronde 1
We maken een reis rond de wereld van verpakkingen. Wie zegt wat over verpakkingsafval? Welk verhaal en visie hebben de verschillende actoren? Via een doorschuifsysteem kan je in totaal 3 sessies​ bijwonen. Maak je keuze uit onderstaande onderwerpen.
​01.​Op welke manier geven de producenten van verpakkingen de circulaire economie een boost?
Mik Van Gaever, Director Operations bij Fost Plus
​02.​ In de voetsporen van een zwerfvuilvrijwilliger
Proper Strand Lopers
​03. ​Lokale besturen als inspiratiebron voor beter beleid verpakkingen
Jos Boeckx, Algemeen Directeur bij IVAREM
​04.​Inzameling van extra plastics, een uitdaging voor de sortering?
Jurgen Desmedt, Directeur bij Vanheede
​05.​De zoektocht naar circulaire verpakkingen
Herman Van Roost, Business Development Manager Recycling bij Total
​10.20Sessieronde 2
Maak je keuze uit bovenstaande onderwerpen.
​11.00Sessieronde 3
Maak je keuze uit bovenstaande onderwerpen
​11.40Plenaire toelichting: Recover pakt uit met de resultaten van het grootschalig onderzoek.
We houden het beleid tegen het licht en stellen concrete beleidsaanbevelingen voor. 
Loes Weemaels – Projectmedewerker verpakkingsafval bij VVSG
​12.40​Broodjeslunch en netwerkmoment 
​13.30Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de verpakkingsproducenten momenteel?
Wat zegt de regelgeving en welke beleidsinstrumenten kunnen het beleid helpen?  
Mike Van Acoleyen – Project Manager bij Arcadis
​14.30
Debat "Het beleid van verpakkingsafval: kan het ambitieuzer?"

Moderator:
Ann de Bie, journaliste bij VRT​

Deelnemers:
Olivier Beys, Beleidsmedewerker circulaire economie - Bond Beter Leefmilieu
Tom Zoete, Communicatie en media - Recycling Netwerk
Piet Coopman, Stafmedewerker afvalbeleid - VVSG
Patrick Laevers, Managing Director - Fost Plus
Vic De Meester, Milieucoördinator – Colruyt Group
Ive Vanderreydt, Project manager – VITO​​

​15.50​Slotwoord
​16.00 - 17.00​Afsluitende drink


Waar en wanneer

Donderdag 25 oktober 2018 van 9​ tot 17 uur
Elzenveld Hotel en Seminarie ​
Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

 

Deelnameprijs

150 euro voor VVSG-leden en voor leden van Interafval
210 euro voor alle anderen

 

Inschrijven​​

Schrijf nu in via volgende link.​
Ontving u een persoonlijke uitnodigingsmail? Dan schrijft u nog makkelijker in via de erin opgenomen inschrijvingslink.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van een factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 11 oktober 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.​

 

Info inhoudelijk

Loes Weemaels, projectmedewerker verpakkingsafval.
loes.weemaels@vvsg.be​, 0472 45 27 02

 

Info praktisch

Willem Ceulemans, verantwoordelijke voor de organisatie van vormingen en evenementen, VVSG-academie.
willem.ceulemans@vvsg.be, 02 211 55 06 

Organisatie

  ​

Navigatie