Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Infosessie verkiezing politieraad
In de eerste week van januari 2019 worden de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd en treedt een groot deel van de bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur in werking. Tijdens de installatievergadering worden in 283 Vlaamse gemeenten 1.502 gemeenteraadsleden verkozen als vertegenwoordiger voor de politieraad. Als dat zonder problemen verloopt, dan leggen de verkozenen een kleine maand later de eed af in de nieuwe politieraad.

De VVSG organiseert infosessies voor beleidsmedewerkers van de lokale politiezones en voor beleidsmedewerkers van gemeenten waarbij we samen en stap na stap de installatieprocedure en mogelijke scenario’s die zich tussen 14 oktober en 1 februari kunnen voordoen. Daarbij moet niet alleen rekening gehouden worden met de gevolgen van het Decreet Lokaal Bestuur en mogelijke fusies, maar ook met een versoepeling van de procedure voor deze verkiezing en een aantal recente arresten van de Raad van State.

In afwachting van de infosessies vindt u alle actuele info over de verkiezing en installatie van de nieuwe politieraad 2018-2019 op deze VVSG-website.

 ​

Programma

​12.00

Verwelkoming met broodjeslunch.

​13.00

Stap na stap van 14 oktober naar 1 februari.
We overlopen de belangrijkste data en lichten per datum de belangrijkste spelregels en modeldocumenten toe op basis van veelgestelde vragen.
We overlopen de probleemscenario’s die zich bij de verkiezing van de politieraadsleden kunnen voordoen op basis van recente rechtspraak.
Tom De Schepper, VVSG
Kris Croonen, PZ CARMA/Netwerk POLim
FOD Binnenlandse Zaken, directie politiebeheer

​14.00

Politieke vernieuwing in de politieraad.
In 2016 werden de regels inzake werking en organisatie van de politieraad gewijzigd. We overlopen ze kort en kijken naar de impact op het reglement van orde.
In 2017 werd het statuut van politieraadsleden gewijzigd. Het Decreet Lokaal Bestuur wijzigt het Vlaams bestuurlijk toezicht op politiezones. We overlopen de nieuwe bepalingen.
Tom De Schepper, VVSG
Mia Gobert, PZ Het Houtsche/voorzitter CPL afd. West-Vlaanderen
FOD Binnenlandse Zaken, directie politiebeheer

​15.00

De voornaamste uitdagingen tijdens de komende legislatuur.
Voorstelling van de inspiratienota Netwerk Beleidsontwikkeling Vlaams-Brabant vanuit de lokale politie voor de nieuwe bestuursploeg.
We overlopen de voornaamste ontwikkelingen inzake fusie van politiezones, de nieuwe tuchtregeling en bestuurlijke handhaving.
Kris Croonen, PZ CARMA/Netwerk POLim
Koen Van Heddeghem, VVSG

​16.00

Kennismaking en vragensessie. Voorstelling VVSG-Netwerk beleidsmedewerker politiezones, terugkomdag verkiezingen, modellen en draaiboek.

​16.30​Afsluiten met een netwerkborrel.

 

Waar en wanneer

Maandag 22 oktober 2018, van 13.00 tot 16.30 uur. Onthaal vanaf 12.00 uur.
Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt> routebeschrijving

We organiseren deze infosessie op volgende locaties:

 

Deelnameprijs

75 euro per deelnemer voor VVSG-leden.

 

Inschrijven

Schrijf nu online in.
Ontving u een persoonlijke uitnodigingsmail? Dan schrijft u nog makkelijker in via de erin opgenomen inschrijvingslink. Graag ontvangen we uw inschrijving voor donderdag 20 september 2018.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met maandag 17 september 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulering later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Tom De Schepper, stafmedewerker politie en veiligheid, VVSG
tom.deschepper@vvsg.be, 02 211 56 03

 

Info praktisch

Willem Ceulemans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, VVSG-academie.
willem.ceulemans@vvsg.be, 02 211 55 06

 

Organisatie

 

Navigatie