Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Leidinggeven aan een team
Directies en leidinggevenden van OCMWs, steden en gemeenten die een team leiden

100303DenBell180 (2).jpg

 

 

 

 

Een team leiden is tegelijk boeiend en spannend.. In deze opleiding verwerf je inzichten en handvaten om de dagelijkse samenwerking, met en tussen je medewerkers, nog productiever en constructiever te maken. We zoemen in eerste instantie in op hoe je van verschillen tussen medewerkers een kracht kan maken.

Een team functioneert goed dankzij motiva­tie, inzet, goede resultaten en een prettige werksfeer. Toch ontstaat een team niet zomaar. Integendeel, het vergt veel kennis en vaardigheden van de leidinggevende en van de teamleden zelf. De leidinggevende moet de onderlinge samenhang bevorderen, de communicatie verbeteren, conflicten positief oplossen, feedback geven.

 

Werkwijze

Je verwerft via analyse, inzicht in je eigen leiderschapsstijl (je sterktes en werkpunten) en krijgt een beeld van het teamprofiel van je individuele medewerkers. Vertrekkende vanuit je eigen praktijk wordt er via oefeningen nagegaan welke aanpak het best werkt bij elke individuele medewerker. Actieve inzet en de bereidheid om aan de eigen vaardigheden te werken, verhoogt het leereffect.

Tijdens de terugkomdagen wordt de individuele evolutie nagegaan aan de hand van de tussentijdse opdrachten. Via cases-bespreking/casuïstiek worden moeilijke situaties besproken en tips gegeven over de aanpak.

We kiezen voor een residentiële cursus. Qua tijdsinvestering en leereffect blijkt dat de meest effectieve formule.

 

Begeleiding

Myriam Leurs, VVSG-stafmedewerker vorming Human Resources Management

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 18.

 

Vormingsuren

18

Bent u hoofdverpleegkundige? Deze vorming komt in aanmerking voor het functiecomplement.

 

  

Wanneer en waar

van maandag 15 oktober om 19u30 tot woensdag 17 oktober 2018 tot 16u.
Vakantiecentrum Ter Helme, Kinderlaan 49-51, 8670 Oostduinkerke > routebeschrijving
(Na enkele maanden worden er, in overleg met de groep, twee terugkomdagen gepland waarvoor apart moet ingeschreven en betaald worden).

 

Deelnameprijs

420 euro voor VVSG-leden
588 euro voor niet-VVSG leden 

inclusief documentatie, koffiepauzes en lunch en logiekosten - exclusief dranken en terugkomdagen

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via Inschrijvingsformulier_VVSG_tav_AnnRonsmans.doc..
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 1 oktober 2018.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.


 

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 1 oktober 2018.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

 Info inhoudelijk

Myriam Leurs, VVSG-stafmedewerker vorming Human Resources Management
myriam.leurs@vvsg.be0476 275945

 

 Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               


 

Navigatie