Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Integrale trajectbegeleiding en werkgeversbenadering
OCMW-maatschappelijk werkers sociale dienst, maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders

Deze vorming is meer bedoeld voor beginnende arbeids/trajectbegeleider

Om samen met cliënten te werken aan een duurzame tewerkstelling is een integrale begeleiding op maat cruciaal. Met deze driedaagse opleiding willen we maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders de nodige vaardigheden en tools aanbieden die hen hierbij kunnen helpen en hen het belang van een individuele en integrale begeleiding aantonen.

We beginnen deze opleiding met een algemeen kader waarin integrale tewerkstellingsbegeleiding binnen het activeringsbeleid wordt gesitueerd. Na deze inleiding wordt in de loop van de 3-daagse stil gestaan bij de aandachtspunten bij de intake en de opmaak van een trajectplan, de begeleiding van de cliënt bij het (h)erkennen van zijn competenties en het aanleren van vaardigheden voor een klantgerichte benadering van privé-werkgevers, sollicitatiebegeleiding en jobcoaching.

Op het programma staan verder ook:

•           Integrale trajectbegeleiding; opmaken van een trajectplan; doelstellingen bepalen, evalueren en bijsturen

•           Werkgeversbenadering; tewerkstellingsmaatregelen: art. 60 privé; actieve bemiddeling: telefoongesprek, oriënterend gesprek, toetsinggesprek en plaatsingsgesprek

•           Eigen casussen; sollicitatietrainingen en -begeleiding; actieve bemiddeling: jobcoaching, evaluatie en nazorg

Werkwijze

We werken aan de hand van een praktijkgericht naslagwerk, casebesprekingen en de eigen ervaringen van de deelnemers.

Begeleiding

Nurten Ozdemir en Nicky Van Renterghem, OTC – OCMW Gent

Wanneer en waar

  • ​Dinsdagen 9, 16 en 23 oktober 2018  
  • Van 9.30 uur tot 16.30 uur, onthaal vanaf 9 uur
  • OCMW Brugge Ruddershove 4, 8000 Brugge​

Deelnameprijs

€ 420 - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes. Dit initiatief is exclusief voor VVSG leden.

​Inschrijven

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.​

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met dinsdag 2 oktober. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.​

Info

  • inhoudelijk
    Miet Remans, stafmedewerker sociaal werk, miet.remans@vvsg.be​  tel. 02 211 56 37​
  • praktisch
    Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, gudrun.hellinckx@vvsg.be, tel. 02 211 55 57​

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

 

Navigatie