Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Opleiding voor beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra
beginnende verantwoordelijken van een dagverzorgingscentrum (DVC)

​​​​​​​

Deze cursus is geannuleerd.

Via deze link vindt u de data voor 2019.

Zoals u misschien al opgevangen heeft, is de regelgeving voor de ouderenzorg in volle beweging. Ook de regelgeving voor Groepen Assistentiewoningen/Dagverzorgingscentra zal worden aangepast. Helaas zijn deze aanpassingen nog niet gekend in september, wanneer de vorming was ingepland.

 

Omdat het niet veel zin heeft om u te onderwijzen in regelgeving die niet lang meer geldig zal zijn, hebben we besloten de vorming  te verplaatsen naar (waarschijnlijk mei) 2019. Dan is de nieuwe regelgeving normaalgezien gekend, en bent u meteen helemaal mee.

 

Via deze link vindt u de data voor 2019. 

 

Beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra zitten met heel wat vragen. Welke wetgeving moet ik volgen? Wat zijn norminterpretaties en waar vind ik die? Waar moet ik aan denken bij de opmaak of de herziening van een interne afsprakennota of een schrijftelijke overeenkomst? Hoe zit de RIZIV-financiering ineen?

 

Ook over kwaliteit zijn vaak heel wat zaken onduidelijk. Hoe pak je een zelfevaluatie concreet aan? Wat doe je met de resultaten? 


 

Werkwijze 

Deze vorming bestaat uit twee dagen. 

Op dag 1 focussen we op het vinden en begrijpen van relevante regelgeving. We gaan in op de belangrijke documenten die er binnen een DVC bestaan (schrijftelijke overeenkomst, interne afsprakennota, …) en bekijken ook een aantal procedures (vervoer, opname, ontslag, ...). 

Dag 2 gaan we dieper in op kwaliteit: wat is wettelijk verplicht? Wat staat er in het kwaliteitsdecreet? Op welke manier kan ik doordacht aan kwaliteit werken? Het themagerichte zelfevaluatiesysteem dat uitgewerkt werd op de regionale ondersteuningspunten voor DVC (en GAW), wordt hier uitgebreid toegelicht. 


 

De tweede dag wordt samen georganiseerd voor DVC en GAW, en kan ook apart gevolgd worden. Ook de eerste dag kan, op aanvraag, apart gevolgd worden.    ​


 

Begeleiding

Melanie Demaerschalk, stafmedewerker vorming VVSG

 Evi Beyl ​, stafmedewerker financiering ouderenzorg​

 

Deelnemers

Om het verloop van de ondersteuningspunten efficiënt te laten verlopen en rekening houdend met het interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 15 personen per groep. 


Vormingsuren
 12


Wanneer en waar 

donderdag 20 september en dinsdag 25 september 2018 telkens van 9u30 tot 16u30 (9u onthaal).
VVSG, Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel (bereikbaarheid)  

Deelnameprijs

170 euro voor beide dagen (voor 1 dag 90 euro)  euro voor VVSG-leden​ inclusief broodjeslunch en koffiepauzes
Deze cursus is exclusief voor VVSG-leden.


 

Inschrijven

Schrijf nu in via  http://academie.vvsg.be of langs dit Inschrijvingsformulier_VVSG_tav_AnnRonsmans.doc..

Inchrijven is mogelijk tot 6 september 2018.

.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 september 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker vorming

melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72


 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


​ 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                              

​​


 

 


 

Navigatie