Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Procesmanagement
Iedereen die inzicht wil verwerven in en wil werken rond processen in zijn/haar organisatie, departement, dienst, afdeling en/of team
​​

Procesmanagement

  Deze cursus is reeds volzet.

 

 

Voor

Algemeen directeurs, secretarissen, financieel beheerders, leden van het managementteam, diensthoofden, leidinggevenden en medewerkers die hun werkprocessen willen verbeteren. Eveneens voor leden van het AGB-forum die inzicht willen verwerven in de werkprocessen van hun organisatie.

​Situering

Deze opleiding introduceert u in de principes van procesmanagement en procesgericht denken. U maakt kennis met een laagdrempelige methodiek en handige tools om uw werkprocessen in kaart te brengen en op een doordachte manier te verbeteren.

 

Wat is procesmanagement?

Procesdenken is burgergericht of cliëntgericht denken. De kwaliteit die uw bestuur levert aan de burger is niet alleen afhankelijk van de uitvoering van afzonderlijke taken of van afzonderlijke afdelingen, maar vooral van het samenspel tussen al deze taken, de samenwerking tussen afdelingen en de sturing vanuit de "klant" (de burger, de vereniging, de interne klanten, …). In procesmanagement worden de verschillende activiteiten in relatie met elkaar gezien en vormt

op deze manier het hart van kwaliteitsmanagement. Als u procesmanagement op een doordachte manier aanpakt brengt dit grote voordelen op:  meer klantgerichtheid, betere resultaten, hogere efficiëntie, minder verspilling en betere risicobeheersing.

 

Opzet van de basisvorming procesmanagement

 • De vorming introduceert u in de principes en methodieken van procesmanagement
 • U oefent de werkwijze om processen te beschrijven, modelleren, analyseren en verbeteren
 • U krijgt inzicht in de sleutelprocessen van uw dienst of organisatie
 • We gaan na hoe u procesmanagement kan invoeren in uw bestuur

 

Volgende aspecten komen zeker aanbod:  

 • Begrippenkader
 • Wat is het nut van procesmanagement?
 • Inventariseren van processen en hoe selecteert u processen die u prioritair wil verbeteren?
 • Primaire, ondersteunende en sturende processen
 • Elementen van procesdocumentatie
 • Hoe kunt u processen beschrijven, modelleren, analyseren en verbeteren?
 • Software voor uitwerken procesflow
 • Definiëring van procesindicatoren
 • Optimalisatie van processen – Lean benadering
 • Uitwerking van standaardprocessen binnen de lokale besturen
 • Begeleiding en feedback op bestaande methodieken en/of reeds uitgewerkte processen

 

 

Werkwijze

De aanpak van de vorming is heel pragmatisch en laagdrempelig maar garandeert wel de concrete resultaten op het vlak van organisatiebeheersing, interne controle en integraal kwaliteitsmanagement. Procesmanagement is trouwens een onontbeerlijk instrument ter voorbereiding van de externe audit vanuit Audit Vlaanderen.

De sessies voorzien voldoende ruimte voor interactie en oefeningen. Er is tevens mogelijkheid om vraaggestuurd specifieke accenten te leggen of aspecten toe te voegen.   

 

Begeleiding

Danny Kindekens, dKi Consult en ervaring als departementshoofd Maatschappelijk Welzijn, Wonen en Lokale economie van OCMW en stad Geraardsbergen.

 

Deelnemers

 Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 

Vormingsuren 

18 uren

 

Waar en wanneer

Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid

Dag 1: woensdag 12 september 2018
Dag 2: woensdag 19 september 2018
Dag 3: woensdag 3 oktober 2018​

telkens van 9u tot 16.

 

 

Deze opleiding organiseren wij op volgende locaties:

Leuven, start 23 mei 2018
Gent, start 12 september 2018 ​

 

Deelnameprijs

- 450 euro per deelnemer voor de 3 dagen

- leden van het AGB-forum kunnen kosteloos deelnemen

 

inclusief documentatie, gereedschap en broodjeslunch

  

Inschrijven

Schrijf nu in via  http://academie.vvsg.be of langs ditInschrijvingsformulier_VVSG_tav_AnnRonsmans.doc..​
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 29 augustus 2018.​

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.


Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 29 augustus 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker consulting en organisatieontwikkeling
ruud.bourmanne@vvsg.be, 0478 87 95 24
 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG.

                        ​

​​​ 

​ 


 


Navigatie