Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Integrale trajectbegeleiding en werkgeversbenadering
OCMW-maatschappelijk werkers sociale dienst, maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders

Deze vorming is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk. Er zijn wel nog plaatsen in het najaar te Brugge​. Meer info gudrun.hellinckx@vvsg.be


Deze vorming is meer bedoeld voor beginnende arbeids/trajectbegeleider

Om samen met cliënten te werken aan een duurzame tewerkstelling is een integrale begeleiding op maat cruciaal. Met deze driedaagse opleiding willen we maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders de nodige vaardigheden en tools aanbieden die hen hierbij kunnen helpen en hen het belang van een individuele en integrale begeleiding aantonen.

We beginnen deze opleiding met een algemeen kader waarin integrale tewerkstellingsbegeleiding binnen het activeringsbeleid wordt gesitueerd. Na deze inleiding wordt in de loop van de 3-daagse stil gestaan bij de aandachtspunten bij de intake en de opmaak van een trajectplan, de begeleiding van de cliënt bij het (h)erkennen van zijn competenties en het aanleren van vaardigheden voor een klantgerichte benadering van privé-werkgevers, sollicitatiebegeleiding en jobcoaching.

Op het programma staan verder ook:

•           Integrale trajectbegeleiding; opmaken van een trajectplan; doelstellingen bepalen, evalueren en bijsturen

•           Werkgeversbenadering; tewerkstellingsmaatregelen: art. 60 privé; actieve bemiddeling: telefoongesprek, oriënterend gesprek, toetsinggesprek en plaatsingsgesprek

•           Eigen casussen; sollicitatietrainingen en -begeleiding; actieve bemiddeling: jobcoaching, evaluatie en nazorg

Werkwijze

We werken aan de hand van een praktijkgericht naslagwerk, casebesprekingen en de eigen ervaringen van de deelnemers.

Begeleiding

​Nurten Ozdemir en Nicky Van Renterghem, OTC – OCMW Gent

Wanneer en waar

Dinsdagen 6,  20 en 27 maart 2018

van 9.30 tot 16.00 uur, onthaal om 9 uur
Hotel Leopold

Quinten Matsijslei 25, 2018 Antwerpen > bereikbaarheid

 

Deze vorming gaat oon nog door in het najaar te Brugge

Deelnameprijs

420 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid.

Dit initiatief is exclusief voor VVSG leden.

Inschrijven

Schrijf nu in via vvsg Academie

Opgelet

Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met dinsdag 27 febrauri 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met tot en met dinsdag 27 februari 2018
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Roel Verlinden, stafmedewerker vorming sociaal beleid
roel.verlinden@vvsg.be, 02 211 55 12

 

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie