Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgaan met alcohol- en andere drugproblemen bij je cliënten
OCMW maatschappelijk werkers

​Deze vorming is al volzet. Er zijn wel nog plaatsen te Leuven op 14 juni. Meer info gudrun.hellinckx@vvsg.be 

Problemen van OCMW-cliënten zijn divers en vaak erg complex. In sommige gevallen duiken ook alcohol- of andere drugproblemen op. Sommige hulpvragers kaarten dit zelf aan. Bij anderen heb je als hulpverlener een vermoeden.

Het is niet eenvoudig om hiermee om te gaan. Het gaat dikwijls om kwetsbare mensen met een complexe problematiek, die niet altijd bereid zijn om over hun alcohol- of drugproblemen te praten. Zij ervaren deze problemen meestal niet als prioritair en vrezen financiële consequenties wanneer ze ter sprake komen.

Als maatschappelijk werker kan je op verschillende vlakken een belangrijke rol spelen in het kader van de alcohol- en drugthematiek: cliënten informeren en sensibiliseren, opmerken en inschatten van problemen, cliënten motiveren om hun gedrag te veranderen, doorverwijzen en ondersteuning bieden tijdens en na een behandeling.

De thema's die in deze vorming aan bod komen, kunnen je helpen om deze rol waar te maken:

•           Wanneer is middelengebruik problematisch? Welke factoren spelen daarin een rol?

•           Wat motiveert mensen om hun gedrag te veranderen?

•           Hoe kan je problematisch middelengebruik opmerken, bespreekbaar maken en inschatten?

•           Hoe kan je de motivatie van cliënten om hun gedrag te veranderen bevorderen?

We gaan in de vorming aan de slag met de me-ASSIST. Op deze website vind je heel wat handige hulpmiddelen zoals screeningsinstrumenten, een stappenplan voor kortdurende interventies, een doorverwijsgids, factsheets, folders voor cliënten en hun omgeving.

We stellen het model van Motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick) voor. Dit model beschrijft een interactiestijl die effectief is gebleken om iemands persoonlijke motivatie om te veranderen te versterken.

werkwijze

Het gaat om een inleidende vorming, daarom staan we voldoende stil bij de theoretische basiskaders. Daarnaast werken we zoveel mogelijk interactief aan de hand van diverse toepassingsoefeningen en door de bespreking van concrete situaties die de deelnemers kunnen aanbrengen.

begeleiding

Nele De Laender van CGG Eclips, Gent

Katrien Hallewaert van CGG Largo, Roeselare

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.

Waar en wanneer

Dinsdagen 19 en 26 juni 2018
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
Europahotel,

Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid

 

In Leuven gaat deze vorming ook door start 14 juni 2018

 

Deelnameprijs

Niet leden: 390 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

VVSG leden: 280 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid.

Inschrijven

Schrijf nu in via vvsg Academie

Opgelet

Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met dinsdag 12 juni 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot en met dinsdag 12 juni 2018.

De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Roel Verlinden, stafmedewerker vorming sociaal beleid

roel.verlinden@vvsg.be, 02 211 55 12

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie