Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Verdiepingsdag subsidies gezinsopvang baby's en peuters




Verantwoordelijken gezinsopvang en financieel beheerders die actief bezig zijn met de financiering van kinderopvang baby's en peuters.

Heb jij nog veel vragen over de subsidiëring van kinderopvang van baby's en peuters? Die klaren we tijdens de 'Verdiepingsdag subsidie kinderopvang - gezinsopvang' graag uit. Sinds 2014 en de inwerkingtreding van het decreet kinderopvang van baby's en peuters is er veel veranderd: de middelen zijn nu verbonden met subsidiegroepen, er zijn de verschillende subsidietrappen en daaraan gekoppelde voorwaarden, enzovoort.

In de vorming gaan we dieper in op de subsidieregeling; naast de relevante theoretische informatie krijg je ook toelichting bij enkele praktische hulpmiddelen. We analyseren onder andere de betaalbrieven die Kind en Gezin aan de organisatoren bezorgt en staan stil bij de principes van de bezettingsberekening.

De verdiepingsdag laat tot slot ook tijd voor uitwisseling met andere diensten: hoe realiseer je een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven?         

Waar en wanneer

Dinsdag 19 juni 2018, van 10.00 uur tot 16.00 uur 

 Europahotel, Gordunakaai 59 te 9000 Gent  >bereikbaarheid

Deze vorming gaat ook door op 12 juni in Mechelen.

Deelnameprijs

30euro per persoon dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector. 
Deze opleiding wordt exclusief voor leden van het Steunpunt Kinderopvang georganiseerd

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier. Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met dindag 12 juni.

Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Betaling

U betaalt na ontvangst van een factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 5 juni. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Esther Holleman, stafmedewerker financiering kinderopvang en thuiszorg
esther.holleman@vvsg.be, 02 211 56 53

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Navigatie