Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wegwijzer naar een passende hulpverlening
maatschappelijk werker

​Deze vorming is al volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk. Meer info gudrun.hellinckx@vvsg.be ​​

Stoomcursus over de sociale rechten van je cliënt

Lokale besturen staan voor de uitdaging om te werken aan een toegankelijke hulp- en dienstverlening voor hun cliënten. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening is het voeren van een rechtenonderzoek, maw: 'Welke sociale rechten kan mijn cliënt genieten?'. Het is voor maatschappelijk werkers echter niet evident om op dat vlak het bos door de bomen te blijven zien. Tijdens deze crash course wordt u twee dagen ondergedompeld in het bad van de sociale rechten.

Naast een overzicht van de belangrijkste sociale rechten bieden we tal van kapstokken om zelf uw weg te zoeken via de rechtenverkenner. Bovendien is de cursus doorspekt met tal van tips and trics die u niet in de rechtenverkenner terugvindt. Door het aantal deelnemers te beperken zorgen we ervoor dat er voldoende gelegenheid is voor interactie met de lesgever en andere deelnemers.
Een must voor beginnende maatschappelijk werkers en een boeiende opfrissing voor maatschappelijk werkers met wat ervaring!

Tijdens deze cursus komen volgende thema's aan bod:

  • Sociale zekerheid: pensioenen, werkloosheid, kinderbijslag, ziekteuitkering, arbeidsongeval, beroepsziekte.
  • Algemene sociale bijstand: wat wordt er zoal georganiseerd door de lokale besturen en wat kunt u bij de federale overheid aanvragen?
  • Belastingen: een overzicht van tal van mogelijkheden om de fiscale voordelen voor (kans-)arme gezinnen te optimaliseren.
  • Nutsvoorzieningen: wie heeft recht op wat op het vlak van telefonie, elektriciteit, vrijstelling van heffingen op afvalwater, ....
  • Bescherming van de gezondheid: een overzicht van alle mogelijke premies en tegemoetkomingen voor personen met een handicap, de combinatie van werk en gezondheid, de dienstverlening door mutualiteiten, ....
  • Mobiliteit: een overzicht van voordelen, zoals parkeerkaarten, het DINA-abonnement, verplaatsingsvergoedingen, ....
  • Arbeid, onderwijs, juridische bijstand en culturele en maatschappelijke ontplooiing: een overzicht van rechten en tegemoetkomingen voor kansarme groepen.

Begeleiding

Ria Vandaele, hoofdmaatschappelijk assistente OCMW Ledegem 

Waar en wanneer

Donderdagen 7 en 14 juni 2018

van 9.30 tot 16.00 uur, onthaal om 9 uur
Hotel Leopold

Quinten Matsijslei 25, 2018 Antwerpen > bereikbaarheid

Deze vorming gaat op verschillende plaatsen door:

Prijs

Niet leden: 390 euro, inclusief de pocket ' Wegwijzer naar een integrale hulpverlening', lunch en koffiepauzes.

VVSG leden: 280euro (Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid), inclusief de pocket ' Wegwijzer naar een integrale hulpverlening', lunch en koffiepauzes.

Inschrijven

Schrijf nu in via vvsg Academie

Opgelet

Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met donderdag 26 januari 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur. 

Annuleren 

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met donderdag 26 januari 2018.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Roel Verlinden, stafmedewerker vorming sociaal beleid
roel.verlinden@vvsg.be, 02 211 55 12

Info praktisch

Gudrun Hellincx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie