Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Studiedag lokaal mondiaal beleid
Voor wie:
Ambtenaren en lokale mandatarissen, maar iedereen die werkt aan een lokaal mondiaal beleid is welkom.

​​​​​​​

 De voorbije jaren heeft de traditionele Noord-Zuid-aanpak plaatsgemaakt voor een mondiale aanpak. Dat is niet enkel een verandering van terminologie. De focus is verschoven van het realiseren van verandering in het Zuiden naar een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Hoe kan je als gemeente bijdragen aan meer internationale rechtvaardigheid? Laat je inspireren op deze studiedag en ontdek concrete manieren om een lokaal mondiaal beleid uit te bouwen. Daarbovenop gaan we dieper in op hoe we thema’s als duurzame ontwikkeling en mondiaal beleid hoger op de politieke agenda krijgen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht zal dat ongetwijfeld van pas komen.​


 

Programma

​​Wat houdt lokaal mondiaal beleid in en wat betekent het voor lokale besturen?
​Hasselt, Edegem en Herent aan het woord over hun lokaal mondiaal beleid
​Hoe kunnen we mondiaal beleid en du​urzame ontwikkeling meer politiek gewicht geven?
Het hoe en waarom van een scholenband (VVOB)

​​Keuze uit 2 workshops: 

Duurzaam aankoopbeleid: ​​​​
Overheidsopdrachten kunnen een belangrijke hefboom zijn om de markt milieuvriendelijker en socialer te maken. Als gemeente heb je de touwtjes zelf in handen om te kiezen voor duurzame producten, leveringen of diensten. Maar hoe begin je eraan, wat betekent dit voor jouw gemeente en hoe zet je dit om in de praktijk? Van duurzame werkkledij tot schoonmaakproducten en ICT: het Steunpunt Duurzame Overheidsopdrachten reikt mogelijkheden aan om d​e aankoopprocedures in jouw stad of gemeente duurzamer te maken.

Dekoloniseer je gemeente:
We zijn er ons vaak niet van bewust, maar onze koloniale geschiedenis beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze maatschappij. In bibliotheken, scholen, tradities en de openbare ruimte van steden en gemeenten zijn koloniale denkbeelden en verwijzingen aanwezig die bepaalde machtsverhoudingen in stand houden. Deze workshop reikt concrete voorstellen aan om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit.

Waar en wanneer

We organiseren deze studiedag op twee plaatsen:

Hasselt
Dinsdag 15 mei 2018, van 9.30 tot 16.30 uur,
CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt > bereikbaarheid

Gent
Dinsdag 29 mei 2018, van 9.30 tot 16.30 uur,
Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent


 

Deelnameprijs

Deze vorming is gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht. 


 

Inschrijven

Schrijf nu onli​ne in.


 

Info inhoudelijk

Jules De Winter, VVSG-stafmedewerker Internationaal,  jules.dewinter@vvsg.be, 0472 03 76 91


 

Info praktisch

Willem Ceulemans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen VVSG-academie
willem.ceulemans@vvsg.be,  02 211 55 06


 

Organisatie

 Deze studiedag is een initiatief van VVSG.

                     

​​

Navigatie