Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale werktafels sociale diensten
Directeurs/diensthoofden/verantwoordelijken sociale diensten
(Hoofd)maatschappelijk werkers
Maatschappelijk werkers kunnen aansluiten in functie van de thema's

​​In de regionale werktafels gaat u met collega's  pragmatisch én resultaatgericht aan de slag om de kwaliteit van uw hulpverlening en de bijhorende specifieke hulpverleningsprocessen en/of –domeinen  permanent te verbeteren.


Opzet van de Regionale Werktafels Sociale diensten

Hoe plukt uw maatschappelijk werker en zijn/haar cliënt de vruchten van het werken rond kwaliteit in uw sociale dienst? Hoe kunnen we de focus van uw hulpverlening meer richten op de essentie van het maatschappelijk werk, namelijk uw cliënt en uw hulpverleningsrelatie met de cliënt, en minder op de administratieve context? Op welke manier integreren we het werken rond kwaliteit in uw dagelijkse werking en hulpverlening, en voorkomen we dat dit naast (en vooral bovenop) alle bestaande initiatieven moet worden ingepland?

In een traject van vier dagen op jaarbasis, regionaal georganiseerd en onder vraaggestuurde begeleiding bieden we haalbare methodieken om binnen uw sociale dienst permanent te werken aan een kwalitatieve hulpverlening die leidt tot tastbare resultaten.

​Aanpak

De aanpak is interactief en via opdrachten en oefeningen gericht op concrete uitwerkingen. De groep kan via accenten op maat het gewicht van de verschillende elementen bijsturen. Bij elke sessie wordt nazorg voorzien en worden de (gebruikte en/of uitgewerkte) documenten en resultaten nagestuurd, die na tuning en validatie binnen uw eigen sociale dienst onmiddellijk bruikbaar of implementeerbaar zijn. 

​Inhoud

Hulpverleningskader voor sociale diensten

Hoe kan de sociale dienst zich het beste voorbereiden op de volgende legislatuur, binnen de nieuwe setting, zowel politiek als ambtelijk? Dit gebeurt door voor onszelf én voor de buitenwereld duidelijker zichtbaar te maken wat sociaal werk binnen de sociale dienst inhoudt. Op welke manier vullen we als individuele sociale dienst het wettelijk kader in en hoe gaan we daarover in dialoog met anderen, zowel collega's als politici binnen het lokale bestuur? Tijdens de regionale werktafels gaat u samen met collega's van besturen in uw buurt aan de slag.

Onderstaande thema's komen aan bod:

 • Kwaliteitskader op maat van uw sociale dienst
 • Visie op & kwaliteit van uw hulpverlening
 • Uitwerken van uw sleutelprocessen van maatschappelijke hulpverlening via en laagdrempelige methodiek voor procesmanagement (schuldhulpverlening, activering, wonen, energie, vreemdelingen, financiële hulpverlening, enz. …)
 • Werken met doelstellingen en projecten aan een sterk lokaal sociaal beleid
 • Organisatie & structuur van uw sociale dienst
 • Verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen, taken en opdrachten (zelfsturende) teams, generalisten versus specialisten, enz. …)
 • Communicatie van/naar/binnen uw sociale dienst
 • Beheer van de middelen van uw sociale dienst (budget, personeel, infrastructuur en ICT)
 • Werklast, werkdruk en dossierlastmetingen
 • Lean benadering: hoe meer de focus leggen op de activiteiten waarin effectief waarde voor uw cliënt gecreëerd wordt
 • Intake en sociaal onderzoek
 • Bewaking en meting van de resultaten en kwaliteit van en de tevredenheid over uw hulpverlening - bepaling van relevante metingen, indicatoren en sjablonen voor rapportering
 • Risicobeheersing zonder overdaad aan controles
 • Omgaan met eventuele klachten en/of meldingen van uw cliënten
 • Realiseren van een permanente verbeterdynamiek
 • Werken met cliëntendossiers
 • Documenten- en registratiebeheer (papieren en digitaal klassement en archief) – informatieveiligheid
 • Uitwisseling best practices en klankbord voor geplande initiatieven

​Voor wie

 • Directeurs/diensthoofden/verantwoordelijken sociale diensten
 • (Hoofd)maatschappelijk werkers
 • Maatschappelijk werkers kunnen aansluiten in functie van de thema's die aan bod komen en/of uitgewerkt (zullen) worden tijdens de sessies
 • Iedereen die een mandaat heeft om opdrachten uit te voeren, veranderingen door te voeren en de resultaten van de werktafels concreet te implementeren of minstens te gebruiken in zijn/haar sociale dienst

​Begeleiding

Danny Kindekens, dKi Consult en ervaring als departementshoofd Maatschappelijk Welzijn, Wonen en Lokale economie van OCMW en stad Geraardsbergen

Dirk Van Saene, Trajectbegeleider Sociale dienst van OCMW Denderleeuw

​Wanneer en waar

Opstart woensdag 18 april 2018. De andere 3 data zijn op maat af te spreken en vast te leggen door de begeleider samen met de deelnemers in functie van de gekozen thema's of topics.

van 9.00 tot 16.00 uur, onthaal om 8.30 uur

OCMW Zottegem: WZC Egmont: Deinsbekestraat23,9620 Zottegem​


Deze Regionale Werktafels Sociale Diensten gaan door op verschillende locaties:

 • te Zottegem, start 18 april 2018​
 • te Beringen, start 24 april 2018
 • te Lier, start 25 april 2018
 • te Tielt-Winge, start 27 april 2018
 • te Vilvoorde, start op 08 mei 2018​
 • te Oostende, start 9 mei 2018
 • te Ledegem, start  


Wil je zelf ook een regionale werktafel sociale diensten in je buurt opstarten?

Neem dan zeker contact op!

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij ruud.bourmanne@vvsg.be.

​Deelnameprijs

520 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid.

Dit initiatief is exclusief voor VVSG leden.

​Inschrijven

Schrijf nu in via vvsg Academie

Per sessie van de werktafel kan uw sociale dienst kiezen wie ze afvaardigt in functie van de te behandelen en/of uit te werken thema's.

​Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

​Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met tot en met 10 werkdagen voor de start. 
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

​Info inhoudelijk

Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling

ruud.bourmanne@vvsg.be , 0478 87 95 24

​Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57​

Navigatie