Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Functionerings/feedback-, plannings- en evaluatiegesprekken
Leidinggevenden

​​​


​ ​​​

Functionerings/feedback-, plannings- en evaluatiegesprekken ​

 

In deze training krijgt u als leidinggevende inzicht in verschillende soorten gesprekken. Na afloop zal u een aantal essentiële vaardigheden verworven hebben om deze gesprekken op een goede manier te voeren. 

Er wordt aan verschillende basisvaardigheden gewerkt zoals : actief luisteren, de vraag achter de vraag, doorvragen, assertieve boodschappen overbrengen, verbale en non-verbale communicatie; codering en decodering, motiveren, feedback geven en ontvangen.
Deze vaardigheden worden teruggekoppeld en geoefend in de verschillende soorten gesprekken.

Volgende gesprekken komen aan bod 
•Functioneringsgesprekken 
•Planningsgesprekken/POP-gesprekken
•Evaluatiegesprekken
•Verzuimgesprekken 

Telkens wordt aangegeven wat de doelstellingen en uitgangspunten zijn, wat de basishouding van de leidinggevende moet zijn en welke gespreksvaardigheden hiermee gepaard gaan. 
 
 

Werkwijze

Het accent in deze driedaagse training ligt op het inoefenen van vaardigheden die van belang zijn om een goed functionerings- plannings- evaluatie- en verzuimgesprek te voeren. Via oefeningen en situaties uit de eigen praktijk werkt u aan de verscherping en verbetering van uw vaardigheden. Actieve inzet verhoogt uw leereffect.

Om het leereffect te vergroten vragen we om de eigen formulieren (functie/compententieprofielen, evaluatiesysteem en criteria, verzuimbeleid...) mee te brengen.

 

Begeleiding

Myriam Leurs, VVSG-stafmedewerker vorming Human Resources Management

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 16.

Vormingsuren

18

Bent u hoofdverpleegkundige? Deze vorming komt in aanmerking voor het functiecomplement.

 

Waar en wanneer

Maandag 16 april, dinsdag 17 april en woensdag 18 april 2018 telkens van 9.30 tot 16.30 uur
Park Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven > bereikbaarheid

Wij organiseren deze opleding op 2 locaties nl
Leuven, start 16 april 2018
Gent, start 4 oktober 2018

Deelnameprijs

420 euro voor VVSG-leden
588 euro voor niet-VVSG leden 
inclusief documentatie, koffiepauzes en lunch
 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of Inschrijvingsformulier_VVSG_tav_AnnRonsmans.doc.
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 2 april 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren 

Annuleren kan kosteloos tot 2 april 2018.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk 

Myriam Leurs, VVSG-stafmedewerker vorming Human Resources Management
myriam.leurs@vvsg.be, 0476 275945 

Info praktsich

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61 ​

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               

 

Navigatie