Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

ROP Wonen en leven in het WZC
Hoofd bewonerszorg, kwaliteitscoördinator, andere leidinggevenden verantwoordelijk voor wonen en leven van de bewoners van WZC   

 Deze cursus is geannuleerd.


 

De regionale ondersteuningspunten wonen en leven focussen op het stimuleren van een positief woon-en leefklimaat, en het optimaal begeleiden van bewoners in hun leven in het WZC. U krijgt de kans om samen te bekijken op welke manier het takenpakket van uw personeelsleden (o.a de animator) ingevuld kan worden en deelt ervaringen hoe u het woon- en leefklimaat van bewoners kan bevorderen. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. 

 

Werkwijze


De concrete programma-invulling van elk regionaal ondersteuningspunt is verschillend en wordt gestuurd door de kwesties die deelnemers zelf aan de orde stellen.
De ondersteuningspunten functioneren dankzij de actieve inbreng van elke deelnemer. Daarom vragen wij u uw eigen vragen, casussen, projecten, en ervaringsgegevens uit de praktijk mee te brengen.

 

Wat mag u verwachten? 


Tijdens de ondersteuningspunten verwerft u nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid:
U wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen inzake wonen en leven
U wisselt ideeën uit en leert uit de ervaringen van andere collega's
U heeft een klankbord om de eigen moeilijkheden bij het bevorderen van het woon-en leefklimaat van uw bewoners te bespreken.

Dit ondersteuningspunt kan gecombineerd worden met het thematisch ondersteuningspunt: ethisch beslissingen nemen in de zorg dat in de namiddag plaatsvindt (Leuven - Roeselare).

 

Begeleiding 

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker

​​


Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 
Vormingsuren

9

 

Wanneer en waar 

donderdag 29 maart, donderdag 6 september en donderdag 13 december 2018 van 9u tot 12u (onthaal om 8u30).
Jeugdherberg De Blauwput,Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven > bereikbaarheid


 

Dit ondersteuningspunt organiseren we op twee verschillende locaties:

Leuven, start 29 maart 2018

Roeselare, start 20 maart 2018


 

Deelnameprijs

175 euro

112,5 euro  indien gecombineerd met TOP Ethisch reflecteren in de zorg dat in de namiddag plaatsvindt (=225 euro voor beide sessies - lunch inbegrepen)

Enkel toegankelijk voor VVSG-leden

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.

Inchrijven is mogelijk tot 15 maart 2018.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 15 maart 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72


Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               ​

​​

 

Navigatie