Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ontbijtvergadering: Samen voor een lokaal gezinsbeleid
Lokale mandatarissen en lokale beleidsverantwoordelijken met interesse in het lokaal gezinsondersteunend beleid (kinderopvang, huizen van het kind, kleuterparticipatie enz.)

 Gezinnen met jonge kinderen zijn er in alle formaten, samenstelling en kleuren. Ook in jouw gemeente. Allen verdienen ze - met het oog op hun welzijn - zorg en ondersteuning op maat. Hoe kan jouw lokaal bestuur bijdragen aan het welzijn van die jonge gezinnen?

Op deze ontbijtvergadering inspireren wij jou als mandataris of beleidsverantwoordelijke voor het volgende meerjarenplan (2020-2025): Hoe bouw je een Huis van het Kind uit als eerste baken voor gezinsondersteuning? Hoe zorgt de kinderopvang voor een goede combinatie gezin-arbeid? Hoe kunnen we gezinnen en kinderen met specifieke noden ondersteunen?

Na deze voormiddag ga je naar jouw gemeente terug met een tas vol inspiratie en goesting.

De ontbijtvergadering 'Samen voor een lokaal gezinsbeleid' is een initiatief van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang i.s.m. Kind en Gezin.

Programma

Download de uitnodiging via deze link.

08.30 uur: Onthaal

  09.00 uur: 'Ondersteuning op maat van jonge gezinnen' door Kind en Gezin

 • Gent: Annemie Boone, Provinciaal afdelingshoofd Oost-Vlaanderen
 • Malle: Linda Stijnen, Provinciaal afdelingshoofd Antwerpen
 • Leuven: Johan Letouche, Provinciaal afdelingshoofd Vlaams-Brabant
 • Hasselt: Tine Sinnaeve, Provinciaal afdelingshoofd Antwerpen
 • Bredene: Ingrid Bombay, Provinciaal afdelingshoofd West-Vlaanderen
 •  

   'Een gezinsondersteunend beleid - met meerwaarde - begint lokaal' door VVSG

 • Gent: Rudy Coddens, Voorzitter VVSG-afdeling OCMW’s en OCMW-Voorzitter Gent
 • Malle: Stijn Quaghebeur, Voorzitter Raad van Bestuur VVSG en Schepen Dilbeek
 • Leuven: Piet Van Schuylenbergh, Directeur VVSG-Afdeling OCMW’s
 • Hasselt: Wim Dries, Voorzitter VVSG en Burgemeester Genk
 • Bredene: Mieck Vos, Algemeen Directeur VVSG
 •  

  'Samen met Vlaanderen inzetten op een lokaal gezinsondersteunend beleid' door Minister Vandeurzen (videoboodschap)

09.20 uur: De lokale besturen aan de slag: instrumenten die werken in een lokaal gezinsondersteunend beleid (Huis van het Kind, het lokaal loket kinderopvang, het lokaal overleg kinderopvang, OCMW-tarief enz.)

09.45 uur: Workshopronde 1

10.50 uur: Workshopronde 2

11.50 uur: Afsluitend drankje

 • Workshop 1: Over meten, weten, plannen en doen. Kinderopvang en gezinsondersteunend beleid in de strategische meerjarenplanning

Als lokaal bestuur leg je in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Ook de doelstellingen inzake kinderopvang en gezinsondersteuning.

In deze workshop zetten we je, vanuit een omgevingsanalyse, op weg naar het formuleren van strategische en operationele doelstellingen en concrete acties voor kinderopvang en gezinsondersteunend beleid. We situeren kinderopvang en Huizen van het Kind als een concreet instrument in het (kinder)armoedebeleid, sociaal beleid, activeringsbeleid enz. We staan daarbij niet alleen stil bij het product, maar ook bij het proces.

 • Workshop 2: Wat je zelf doet, doe je goed

Talrijke lokale besturen organiseren zelf kinderopvang. In deze workshop sta je stil bij de rol van het lokaal bestuur als organisator kinderopvang. Hoe neem je als mandataris de keuze om jouw lokaal bestuur zelf organisator kinderopvang te laten worden, zijn en blijven? Waarom is het een meerwaarde om als lokaal bestuur kinderopvang te organiseren? Hoe blijf je als mandataris betrokken bij dit aanbod kinderopvang? We nemen je mee in een denkproces en helpen je bewust keuzes maken.

 • Workshop 3: De opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen kleurt lokaal

De opvang van schoolgaande kinderen vorm geven in samenwerking met het vrijetijdsaanbod. Er voor zorgen dat er voldoende aanbod is zodat alle kinderen en ouders met een behoefte aan opvang en onderwijs een plaats vinden. Dat zijn wellicht dé grote uitdagingen voor jouw lokaal bestuur voor de opvang van schoolgaande kinderen. In deze workshop gaan we met jou aan de slag - met of zonder decreet. Hoe ontwikkel je als lokaal bestuur een visie en een lokaal beleid? Welke stappen moet je zetten? Aan de hand van lokale praktijken maken we een lokaal beleid opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen concreet.

 • Workshop 4: Kinderopvang baby’s en peuters uitbouwen als lokale basisvoorziening voor alle ouders

Goede kinderopvang biedt gezinnen met jonge kinderen de kans om arbeidsactief te worden, zijn en blijven en/of gewoon deel te nemen aan onze samenleving. Maar het stimuleert kinderen ook in hun ontwikkeling en kan heel veel kansen bieden aan kinderen in armoede en kwetsbare gezinnen.

Is de kinderopvang van baby’s en peuters op het grondgebied van de gemeente toegankelijk voor alle ouders? Hoe kan jij als lokaal bestuur mee zorgen voor een kwaliteitsvolle en voor alle ouders toegankelijke kinderopvang? Een kinderopvang waar zorg, ontwikkeling, ontmoeting en opvoedingsondersteuning een plek krijgen en die een basisvoorziening wordt voor alle gezinnen met jonge kinderen. En hoe kan je de samenwerking tussen kinderopvang en andere organisaties zoals onderwijs, buurtwerk, basiseducatie enz. versterken?

 • Workshop 5: Buurtgerichte netwerken - Huizen van het Kind

In meer dan 200 gemeenten is er al een Huis van het Kind. Wil je als mandataris weten wat een Huis van het Kind kan betekenen voor de gezinnen uit jouw gemeente en hoe je dit verder kan uitbouwen met linken naar verschillende levensdomeinen en ingebed in het lokaal sociaal beleid? Dan vind je in deze workshop de nodige inspiratie. We gaan ook in op de betekenis van buurtgerichte netwerken als manier om op een fijnmazige manier de ondersteuning van kinderen en gezinnen vorm te geven.

 • Workshop 6 :  Transitie: over thuis, kinderopvang, kleuterschool en buurt

In deze workshop zoomen we in op de transitie of overgang tussen thuis, kinderopvang en kleuterschool. We verduidelijken - vanuit een visienota en bijhorende acties - waarom en hoe je de overgang van informele zorg naar formeel georganiseerde zorg en kleuterklas zo warm en kwaliteitsvol mogelijk kan maken.

We onderzoeken samen op welke wijze lokale besturen kunnen bijdragen aan en samenwerken in het lokale netwerk om deze transitie voor alle kinderen op een positieve manier voor te bereiden en te begeleiden.

Waar en wanneer

Dinsdag 27 maart 2018, van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Staf Versluyscentrum - Kapelstraat 76 te 8450 Bredene (bereikbaarheid).

Deze ontbijtvergadering wordt ook georganiseerd in GentMalleLeuven & Hasselt.

Deelnameprijs

Deelnemen is gratis en exclusief voor lokale besturen. De ontbijtvergaderingen kunnen voor lokale besturen gratis georganiseerd worden dankzij de inzet van de VIA4-middelen. Het vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit-/non-profitsectoren in de publieke sector werd afgesloten tussen de drie representatieve vakorganisaties ACV-OD, ACOD en VSOA, de Vlaamse regering en de VVSG.

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier. Graag ontvangen wij je inschrijving tot en met dinsdag 20 maart. Gelieve 2 keuzes van workshops door te geven. 

Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 20 maart. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega. De deelnameprijs van 30 euro wordt aangerekend wanneer de annulatie later, zonder geldige reden, plaatsvindt.

Info inhoudelijk

Hanne Van Nuffel, Stafmedewerker Voedselveiligheid - Hanne.vannuffel@vvsg.be, T 02-211 56 55

Charlien Hoffman, Regionale Stafmedewerker Gezinsopvang Oost-Vlaanderen - Charlien.hoffman@vvsg.be,
T 02-211 56 71

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen - cindy.desutter@vvsg.be, T 02-211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) i.s.m. Kind en Gezin

Goesting in meer?

Conferentie ‘Jong in de buurt - Samen voor een lokaal gezinsbeleid’
dinsdag 24 april 2018 te Mechelen

Ben je op zoek naar nog meer verdieping over deze thema’s? Schrijf je dan in voor de conferentie
‘Jong in debuurt – Samen voor een lokaal gezinsbeleid’ op dinsdag 24 april 2018 te Mechelen. Het belooft een boeiende dag te worden, vol inspiratie om samen aan de slag te gaan rond een lokaal gezinsbeleid. Naast inspirerende keynotesprekers zoals Prof. Dr. Michel Vandenbroeck (UGent) en Prof. Dr. Stijn Oosterlynck (UAntwerpen) maken we ruimte voor goede praktijken, dialoog en uitwisseling.

De conferentie wordt georganiseerd in een partnerschap tussen Kind en Gezin, VVSG-Steunpunt Kinderopvang en gaststad Mechelen. Meer info en inschrijven via deze link.

Navigatie