Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Omgaan met cliëntinformatie
maatschappelijk werkers

 

Deze vorming is geannuleerd. Meer info bij gudrun.hellinckx@vvsg.be

Beroepsethiek voor OCMW-maatschappelijk werkers

  • Wat mag en kan ik zeggen als ik een dwingende vraag krijg van de politie over een cliënt?
  • Bestaat er zoiets als een gedeeld beroepsgeheim?
  • Wat hoor ik te doen met anonieme klachten?
  • Kan de raad mij onder druk zetten om delicate informatie te verstrekken die cliënt me heeft toevertrouwd?

 

OCMW-maatschappelijk werkers worden in hun complex eerstelijnswerk met zijn rechtenverstrekkende, begeleidende en controlerende rol met tal van dilemma's geconfronteerd.

Hierbij spelen beroepsgeheim, vertrouwen en veiligheid een fundamentele rol.

De vragen en thema's van de cursisten krijgen er een plaats en worden gekaderd in een denkkader waarin eigen positie en mandaat, juridische aspecten en de beroepseigen ethiek gebruikt wordt om tot een overwogen beslissing te komen.

Werkwijze

Interactieve training

Begeleiding

Agnes Verbruggen, docent Hogeschool Gent, maatschappelijk assistente, juriste, sociologe, auteur van 'De ziel van de stiel'

Deelnameprijs

Niet leden: 320 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

VVSG leden: 180 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid

Waar en wanneer

Dinsdag 27 maart 2018

van 9.30 uur tot 16.30 uur, onthaal vanaf 9 uur

Congrescentrum Diependael

't Plein 1 - 2800 Mechelen > bereikbaarheid

 

Deze vorming gaat ook nog eens door te Gent op 22 maart  2018

 

Info inhoudelijk

Roel Verlinden, stafmedewerker vorming sociaal beleid
roel.verlinden@vvsg.be, 02 211 55 12

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie