Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionaal ondersteuningspunt voor DGAT
verantwoordelijken diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT)

 

De Regionale Ondersteuningspunten voor Diensten voor Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (ROP DGAT) zijn een onmisbaar netwerk- en vormingsmoment voor de dienstverantwoordelijken. In 2018 zet het Netwerk Thuiszorg van de VVSG deze ROP’s verder. Op deze ondersteuningspunten krijg je telkens een toelichting bij de regelgeving en actualiteit inzake gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Daarnaast krijg je de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten te verwerven. De agenda wordt opgemaakt op basis van actuele ontwikkelingen in de thuiszorg en concrete vragen, knelpunten, ervaringen en goede praktijken van de deelnemers.

 

Begeleiding

De ondersteuningspunten worden begeleid door de regionale medewerker thuiszorg.

 

Deelnemers

Om het verloop van de ondersteuningspunten efficiënt te laten verlopen en rekening houdend met het interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 25 personen per groep.

Vormingsuren

18

 

Wanneer en waar

Dinsdag 20 maart,  donderdag 31 mei en dinsdag 16 oktober 2018 telkens van 9 tot 16u.
Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid

Broodjeslunch is voorzien.


Deelnameprijs

Deelname aan de regionale ondersteuningspunten is gratis en alleen toegankelijk voor de openbare thuiszorg (VVSG-leden).

Alle kosten (inclusief broodjeslunch) worden gefinancieerd met middelen uit het VIA4-akkoord - openbare sector. Dit VIA4-akkoord is een Vlaams intersectoraal akkoord voor de openbare social profitsector en werd afgesloten tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, de drie erkende vakbonden en de Vlaamse regering. Met deze Vlaamse middelen kan VVSG een ondersteuningsaanbod naar thuiszorgvoorzieningen van lokale besturen uitwerken.

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.
Inschrijven is mogelijk tot 10 werkdagen voor startdatum.

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van onze bevestiging.


 

Annuleren

Indien u uw inschrijving wenst te annuleren, gelieve dit te doen 10 werkdagen voor de start van de opleiding. Indien u op één van de opleidingsdagen niet kan aanwezig zijn, graag het volgende: een collega mag uw plaats altijd innemen. Gelieve wanneer u niet kan aanwezig zijn - ook wanneer een collega uw plaats inneemt – te verwittigen (+ waar). Gelieve er rekening mee te houden dat een inschrijving ook een engagement inhoudt om aanwezig te zijn. Deelnemers die vaak afwezig zijn verliezen hun recht op deelname. Als de cursus waarvoor u zich inschrijft niet doorgaat of volzet is, verwittigen wij u zo snel mogelijk.


Info inhoudelijk

Joke Vandewalle, Regionale stafmedewerker thuiszorg VVSG
joke.vandewalle@vvsg.be, 0471 35 92 57

Sofie Vermeersch, Regionale stafmedewerker thuiszorg VVSG,
sofie.vermeersch@vvsg.be, 0473 44 24 73


 

Info praktisch  

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61
 

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               ​​

 

 

Navigatie