Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

TOP: Ethisch beslissingen nemen in de zorg
​​

 

TOP: Ethisch beslissingen nemen in de zorg​

 


 

Op het thematisch ondersteuningspunt wordt u met collega's geoefend in het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen, het maken van de juiste keuzes in morele dilemma's.

In WZC komen leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan: 'wat is, in deze specifieke situatie, het moreel juiste om te doen?' Wetten, regels, procedures en voorschriften geven immers niet altijd uitsluitsel. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook niet de maatstaf zijn. Vanuit een ethisch kader bespreken op elke bijeenkomst een ethisch dilemma en bekijken we wat hier de ethisch juiste beslissing is. De dilemma's worden door de deelnemers ingebracht.

Enkele voorbeelden van dilemma's:

Een bewoonster wenst haar kinderen niet meer te zien (hetgeen ze dagelijks meermaals herhaalt), maar een van die kinderen belt dagelijks om te horen hoe het met moeder gaat. Wat is een juiste reactie vanuit het WZC?

Een van de personeelsleden heeft het erg moeilijk thuis (gehandicapte echtgenoot, kleine kinderen), en is hierdoor erg vaak ziek, met de nodige gevolgen voor de werkdruk van collega's en de zorg voor de bewoners. Verleng je haar contract?

 


 

Voor wie​​

hoofd bewonerszorg, kwaliteitscoördinator, andere leidinggevenden verantwoordelijk voor wonen en leven van de bewoners van WZC, verantwoordelijken van een DVC en GAW, centrumleiders.


 

Opgelet: deze vorming is enkel toegankelijk voor personen die

=> in 2017 deelnamen aan de TOP Ethische beslissingen nemen

=> de vorming integer handelen bijwoonden​


 


 

Wat mag u verwachten? 

Door in groep te oefenen om ethisch juiste beslissingen te nemen, wordt u in uw dagelijkse werkpraktijk vaardiger om met ethische dilemma's om te gaan.

 

Deelnemers die voor het eerst inschrijven op dit ondersteuningspunt, dienen vooraleer ze aan de ethische besluitvoering kunnen deelnemen de introductiedag rond ethische besluitvoering te volgen. 

Deze wordt georganiseerd te Leuven ​op donderdag 15 maart 2018​.

 

​Dit ondersteuningspunt kan tevens gecombineerd worden met het regionaal ondersteuningspunt: wonen en leven in het WZC dat in de voormiddag plaatsvindt (Leuven - Roeselare)


 

Begeleiding 

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker


Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 
Vormingsuren

9

 

Wanneer en waar 

dag 1: dinsdag 20 maart van 12u tot 16u (broodjeslunch om 12u) (opgelet locatiewijziging!)

WZC De Waterdam, Handelsstraat 37, 8800 Roeselare​ (ligt 100m verder dan WZC Ter Berken)  > bereikbaarheid​​

dinsdag 11 september en dinsdag 4 december 2018 van 12u tot 16u (broodjeslunch om 12u).
WZC Ter Berken, Zijstraat 59 te 8800 Roeselare > bereikbaarheid

​Opgelet: voor diegenen die met de wagen komen - gelieve parkeerschijf te plaatsen (2u)​.

Dit ondersteuningspunt organiseren we op twee verschillende locaties:

Leuven, start 29 maart 2018

Roeselare, start 20 maart 2018

 

Deelnameprijs

175 euro

112,5 euro  indien gecombineerd met ROP Wonen en leven in het WZC dat in de voormiddag plaatsvindt

(225 euro voor beide sessies - lunch inbegrepen)

Enkel toegankelijk voor VVSG-leden

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.

Inchrijven is mogelijk tot 6 maart 2018.
.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 6 maart 2018De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.


Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker

melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72

 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                              

 

Navigatie