Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Klantgericht handelen voor loketmedewerkers
loket- en baliebedienden

De manier waarop mensen te woord gestaan en benaderd worden, zal bepalend zijn voor de mate van vertrouwen dat ze stellen, en voor de mate waarin de samenwerking mogelijk wordt. Het eerste contact (onthaal, loket, telefoon,…) is daarbij van doorslaggevend belang. Niet alleen moet hij of zij beschikken over een brede kennis om juiste informatie te geven of eventueel door te verwijzen. Ook sociale en communicatieve vaardigheden zijn cruciaal. Loketmedewerkers en medewerkers die in rechtstreeks contact staan met de burger komen in uiteenlopende en soms moeilijke situaties terecht : onduidelijke vraagstelling, "over-assertieve" mensen, klachten,…

 

Klantgerichtheid is meer dan een klantvriendelijke glimlach.

Via een praktijkbenadering bieden wij de mogelijkheid hun vaardigheden te trainen en aan te scherpen. Verschillende aspecten komen aan bod : rekening houden met de situatie en achtergronden van klanten, gesprekstechnieken, woordgebruik, omgaan met agressie zowel face to face als via de telefoon.

Er wordt extra aandacht besteed aan de communicatie met groepen die zwakker staan zoals nieuwkomers, ouderen, laaggeschoolden,....,

Begeleiding

Myriam Leurs, VVSG-stafmedewerker vorming Human Resources Management

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 16.

Vormingsuren

12

Deelnameprijs

Niet leden: 390 euro, inclusief documentatie, lunch en koffiepauzes.

VVSG leden: 290 euro (Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid), inclusief documentatie, lunch en koffiepauzes.

Waar en wanneer

Maandag 19 en dinsdag 20 maart 2018

van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
Park Inn Hotel
Martelarenlaan 36, 3010 Leuven > bereikbaarheid

 

Deze vorming gaat ook nog door te Gent start 25 oktober 2018

Inschrijven

Schrijf nu in via VVSG academie

Opgelet
Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig.

Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met maandag 12 maart 2018

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met maandag 12 maart 2018

De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Myriam Leurs, VVSG-stafmedewerker vorming Human Resources Management
myriam.leurs@vvsg.be, 0476 27 59 45

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie