Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Integer handelen in de zorg: de juiste keuze maken in moeilijke situaties
thuiszorgverantwoordelijken, centrumleiders, hoofd bewonerszorg, kwaliteitscoördinator, andere leidinggevenden verantwoordelijk voor wonen en leven van de bewoners van WZC, verantwoordelijken van een DVC en GAW

Integer handelen in de zorg: de juiste keuze maken in moeilijke situaties​

 


 

In iedere openbare zorgorganisatie komen bestuur, leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan:

 

Wat is, in deze specifieke situatie, het juiste om te doen? Wetten, regels en voorschriften geven niet altijd uitsluitsel, al was het maar omdat ze onderling strijdig kunnen zijn. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook de maatstaf niet zijn. En hoe moet de ambtelijke organisatie zich precies tot de politiek verhouden? De training integer handelen maakt deelnemers vertrouwd met een instrument dat hen in staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op lastige vragen uit de praktijk van het werk.​

Via deze vorming krijgen de deelnemers een ethisch denkkader aangereikt dat kan ondersteunen bij het nemen van moeilijke beslissingen.

 

Wie deze vorming gevolgd heeft, kan ook deelnemen aan de thematische ondersteuningspunten ethisch reflecteren in de zorg ; waar concrete door de deelnemers aangereikte cases worden besproken.
Deze worden georganiseerd te:

Leuven, start 29 maart 2018​

Roeselare, start 20 maart 2018


 

 

Begeleiding 

Alexander De Waele, Directeur G&I  (Governance & Integrity ) België/Belgique


 

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 17.

 

Vormingsuren

6

Wanneer en waar 

donderdag 15 maart 2018 van 10u (onthaal om 9u30)-16u30.

Jeugdherberg De Blauwput,Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven > bereikbaarheid

 


 

Deelnameprijs

90 euro voor VVSG-leden​ inclusief broodjeslunch en koffiepauzes 

Deze opleiding wordt exclusief voor VVSG-leden georganiseerd. 


 


 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.

Inchrijven is mogelijk 1 maart 2018​.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 maart 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker 
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72

Elke Verlinden, regionale stafmedewerker vorming thuiszorg
elke.verlinden@vvsg.be, 0471 34 94 85

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               ​

​​

​ 


 


 

Navigatie