Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Flexibel werken in de thuiszorg
De deelnemers aan het ROP DGAT te Schoten en Lier

​​​​

 


Flexibel werken in de thuiszorg wordt steeds belangrijker. Enerzijds is dit een essentieel onderdeel in het leveren van zorg op maat. Anderzijds zullen onregelmatige prestaties in de toekomst een maatstaf zijn voor eventuele uitbreiding van je urencontingent. Om je hierin te ondersteunen, willen we vanuit VVSG diensten de mogelijkheid geven om na te denken over flexibel werken. Daarvoor bieden we in 2018 enkele verdiepingsmomenten aan. De exacte inhoud van dit traject zal gaandeweg uitgewerkt worden, maar mogelijke thema's zijn: hoe organiseer ik flexibel werken praktisch, hoe communiceer ik over flexibel werken aan cliënten en verzorgenden, hoe maak ik verzorgenden warm voor onregelmatige prestaties, …Tijdens deze voormiddagen zal er voldoende ruimte zijn tot uitwisseling en zullen er ook diverse instrumenten en tools aangeboden worden om het flexibel werken te ondersteunen."​

 

Begeleiding

De ondersteuningspunten worden begeleid door de regionale medewerker VVSG.

 

Deelnemers

max 30

Vormingsuren

9

 

Wanneer en waar

Deze drie daagse cursus wisselt af van locatie.

​Dag 1: Donderdag 15 maart  2018: LDC Cogelshof ∙ Deuzeldlaan 49 2900 Schoten   > bereikbaarheid​

​Dag 2: Maandag 18 juni 2018: Administratief Centrum, Handelslei 167, 2980 Zoersel > bereikbaarheid

Dag 3: Dinsdag 6 november 2018:  Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg  > bereikbaarheid​​

Uren: telkens van 9 uur tot 12 uur

Broodjeslunch is voorzien om 12u

.


Deelnameprijs

Deelname aan de regionale ondersteuningspunten is gratis en alleen toegankelijk voor de openbare thuiszorg (VVSG-leden).

Alle kosten (inclusief broodjeslunch) worden gefinancieerd met middelen uit het VIA4-akkoord - openbare sector. Dit VIA4-akkoord is een Vlaams intersectoraal akkoord voor de openbare social profitsector en werd afgesloten tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, de drie erkende vakbonden en de Vlaamse regering. Met deze Vlaamse middelen kan VVSG een ondersteuningsaanbod naar thuiszorgvoorzieningen van lokale besturen uitwerken.

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.
Inschrijven is mogelijk tot 10 werkdagen voor startdatum.

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van onze bevestiging.


 

Annuleren

Indien u uw inschrijving wenst te annuleren, gelieve dit te doen 10 werkdagen voor de start van de opleiding. Indien u op één van de opleidingsdagen niet kan aanwezig zijn, graag het volgende: een collega mag uw plaats altijd innemen. Gelieve wanneer u niet kan aanwezig zijn - ook wanneer een collega uw plaats inneemt – te verwittigen (+ waar). Gelieve er rekening mee te houden dat een inschrijving ook een engagement inhoudt om aanwezig te zijn. Deelnemers die vaak afwezig zijn verliezen hun recht op deelname. Als de cursus waarvoor u zich inschrijft niet doorgaat of volzet is, verwittigen wij u zo snel mogelijk.

 

Info inhoudelijk

Liesbet Van Elsacker, Regionale stafmedewerker thuiszorg VVSG, 
liesbet.vanelsacker@vvsg.be, 02 211 55 25


 

Info praktisch  

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                              

Navigatie