Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Burn-out Signalen
Doelgroep: Leidinggevenden van OCMW’s, steden en gemeenten.

'(H)erkennen van signalen van stress en burn-out voor leidinggevenden'

Stresshantering en je rol als leidinggevende bij de preventie van burn-out bij medewerkers


Jobs waar medewerkers ten dienste staan van klanten blijken extra vatbaar voor burn-out. Daarom is het erg belangrijk om als leidinggevende tijdig de signalen te (h)erkennen en er juist op te reageren, liefst voor de medewerker helemaal is opgebrand.

Komt het toch zover, dan speelt de leidinggevende enerzijds een belangrijke rol bij het sensibiliseren van een team tijdens de afwezigheid van de medewerker. Anderzijds zal zijn of haar aanpak bepalen hoe de terugkeer verloopt. Een heleboel verantwoordelijkheden dus, die op hun beurt danig wat stress met zich kunnen meebrengen.

Tijdens een interactieve opleiding focussen we daarom niet uitsluitend op het versterken van de vaardigheden in de rol van leidinggevende, maar geven we heel wat tips mee om zelf niet aan burn-out ten prooi te vallen. Zelfzorg en veerkracht staan daarbij centraal.

Programma:

Dagdeel 1: sensibiliserende/informatieve vorming rond stress en burn-out

Theoretische inbedding

    • Verschil tussen stress, overspanning en burn-out
    • Wat kan de organisatie doen (primaire, secundaire en tertiaire preventie)
    • Quid rol van leidinggevenden?

 

Dagdeel 2: wat kan je zelf doen?

Concrete aanbevelingen voor preventieve actie door leidinggevenden

    • Zelfzorg leidinggevenden (output = tips vanuit positieve psychologie)
    • Aanscherpen competenties voor (h)erkennen van signalen door leidinggevenden

 

Waar en wanneer

Donderdag 15  maart 2018 van 9.30 uur tot 16 uur. Onthaal vanaf 9.00 uur.

CC Kruispunt, Maria Doolaeghestraat 2b, 8600 Diksmuide

Deze opleiding organiseren wij ook op:
Dinsdag 17 april 2018 - CC De Werft Geel
Donderdag 26 april 2018 - VVSG Brussel
Dinsdag 15 mei 2018 - Congrescentrum Diependael Mechelen
Dinsdag 5 juni 2018 - Het Achterhuis Gent

Deelnameprijs

30 euro voor VVSG-leden,  inclusief lunch en koffiepauze.

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be. Inschrijven is mogelijk tot donderdag 8 maart
Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Pol Despeghel, sectorconsulent lokale besturen, pol.despeghel@diverscity.be  - 02 211 55 50

Info praktisch

Elke Van den Wijngaert, organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam - elke.vandenwijngaert@vvsg.be -
02 211 56 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van Diverscity.

 

Navigatie