Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kindvriendelijke woonomgevingen
​​​​

De Vlaamse Woonraad, het Kinderrechtencommissariaat, VVJ en de VVSG namen gezamenlijk initiatief om in samenwerking met vijf centrumsteden in te zoomen op projecten die oog hebben voor de ontwikkeling van kindvriendelijke woonomgevingen. Dat leidde tot 5 events in maart 2018. Op deze pagina delen we de presentaties van de keynotesprekers en van de mooie lokale praktijken. U vindt de links in de tekst onder de gekleurde tekstdelen.

Een toemaatje:

Kinderrechten als kompas voor lokale besturen

De Kinderrechtencoalitie, een netwerk van 27 ngo's, heeft als hoofdopdracht te voorzien in het Alternatief ngo Rapport voor het VN Kinderrechtencomité. Dit Alternatief Rapport voorziet het VN Comité van de nodige bijkomende informatie om tot grondige aanbevelingen te komen voor ons land, in functie van de naleving van het kinderrechtenverdrag in België. In juni presenteren zij dit rapport in Genève, samen met de Kinderrechtencommissaris, Unicef, Unia en de Franstalige tegenhangers.  

Het voeren van een integraal kinderrechtenbeleid is echter ook een lokale verantwoordelijkheid, en lokale besturen kunnen heel wat doen om de naleving van het Kinderrechtenverdrag in hun gemeente te waarborgen.  

Daarom hebben zij alle relevante beleidsaanbevelingen voor lokale besturen gebundeld in een handige poster, die het hele alternatief rapport samenvat. U vindt deze infografiek via deze link:  https://www.kinderrechtencoalitie.be/nieuws/kinderrechten-als-kompas-voor-lokale-besturen

We hopen hier heel wat lokale besturen mee te ondersteunen in de uitbouw van een lokaal kinderrechtenbeleid.

Het programma van Gent op dinsdag 27 februari 2018​

In de voormiddag staan we stil bij de relatie 'kinderen en huisvesting' en licht Sven De Visscher (HoGent) de belangrijkste kapstokken voor een kindvriendelijke woonomgeving toe.

Schepen Elke Decruynaere ( onderwijs, opvoeding en jeugd) en schepen Sven Taeldeman (stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen) bieden een inkijk in het Gentse beleid.

Lokale praktijken uit Sint-Niklaas en Dendermonde (sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn en Uit de Marge) sluiten de voormiddag af.

Na de lunch gaan we op stap en bezoeken we goede praktijken in de gaststad.

Leefstraten (Sofie Rottiers, Dienst Ontmoeten en Verbinden, Stad Gent):

TitelHoe draagt het Leefstraatproject bij tot een kindvriendelijke woon- en leefomgeving?

Korte toelichting: Tijdens deze workshop maak je kennis met de visie, achtergrond en werkwijze van de Leefstraten. Tevens knipoog naar speel-, school- en jeugdwerkstraten.

project aan de Watersportbaan (Ruben Joye, Jo Boonen en Marlies Marreel, HoGent):

TitelNieuwe blik(ken) op de Watersportbaan

Korte toelichting: HoGent werpt met u een nieuwe blik op de hoogbouwwijk Watersportbaan. Op een interactieve manier inspireren zij u met enkele resultaten van een studententraject uit het lopend BLOK-onderzoek over de Betekenisgeving, Leefbaarheid en Ontplooiingskansen van Kinderen en tieners in stapelbouw.

Brede school en GRAS: (Katrien De Vuyst, Onderwijscentrum Gent en Johan Geldof , sociaal regisseur)  

TitelBezoek aan enkele 'brede school-werkingen' met een GRAS-speelplaats (Groene en Avontuurlijke Speelplaats)

Korte toelichting: Tijdens een begeleide fietstocht gaan we op bezoek bij een aantal scholen in Sint-Amandsberg/Dampoort die een Brede-School-werking alsook een groene en avontuurlijke speelplaats (GRAS) hebben. Aanvullend hierop duiden we op fysieke maatregelen in de publieke ruimte die een positieve bijdrage leveren aan de mobiliteit en vrijetijdsinvulling van kinderen en jongeren in een wijk.

Speelweefsel (Marianne Labre, jeugddienst Gent)

Het Speelweefselconcept ontdekt u tijdens een fietstocht langs speelterreinen, buitenspeelinfrastructuur ook in kansarme wijken en dit met aandacht voor doordachte mobiliteitsingrepen.​

Presentaties

Sven De Visscher ReeksKRC.pdf

Bruno Vanobbergen event Kinderen en huisvesting Kinderrechtencommissariaat.pdf

Goede praktijk Dendermonde Voorstelling KOW.pdf

Goede praktijk Sint Niklaas-Presentatie kindvriendelijke woonomgevingen pdf.pdf

 

Het programma van Kortrijk op vrijdag 2 maart 2018

In de voormiddag staan we stil bij de relatie 'kinderen en huisvesting' en licht Sven De Visscher (Hogent) de belangrijkste kapstokken voor een kindvriendelijke woonomgeving toe.

Schepen Bert Herrewyn ( jeugd, leefmilieu, klimaat, natuur, groen, e.a.) en Schepen Wout Maddens (wonen, (sociale) huisvesting, stadsvernieuwing, ruimtelijke ordening, grondbeleid, e.a.) bieden een inkijk in het Kortrijkse beleid.

Lokale praktijken uit Oostrozebeke, Tielt (Samenlevingsopbouw West –Vlaanderen)  en Oostende sluiten de voormiddag af.

Na de lunch trekken we per fiets door Kortrijk en bezoeken we goede praktijken in de gaststad:

Route 1 bezoekt Kortrijk Oost met de buurten Drie Hofsteden – Sint-Jan en Venning. In de buurten treffen we veel jonge gezinnen wat leidt tot een sterke focus op sociale huisvesting en sterke buurtwerkingen.  Via het project Jong Kortrijk Spreekt kregen de kinderen van de Sint-Janswijk en budget van €30.000 ter beschikking dat ze volledig zelfstandig konden besteden aan kindgerichte ingrepen voor hun wijk. De resultaten waren op zijn minst verrassend.

Route 2 fietst van noord naar zuid doorheen de stad. Van het stadsvernieuwingsproject Overleie door het stadcentrum richting Hoog Kortrijk. Deze tour focust op recente realisaties en vooral ook toekomstige kansen en opportuniteiten in een sterk verstedelijkt gebied. Bij de nieuwe ontwikkelingen engageert de stad zich om sterk te focussen op de prioriteiten die burgers zelf naar voor schoven tijdens de recente stadsdebatten ‘Kortrijk 2025’. Deze prioriteiten spelen vaak direct in op de leefwereld van kinderen en jongeren:  een veilig en snel fietsnetwerk; een mix van wonen en werken in de wijken; behoud van open ruimte; het koppelen van onderwijs & ondernemen en de creatie van groene lanen.

Samen met de studenten van de Vives hogeschool start in april een participatieproject waarbij studenten nagaan waar de prioriteiten liggen van kinderen en jongeren op deze Noord-Zuid as.

Presentatie Sprekers

Sven_Devisser Presentatie_ReeksKRC.pdf​

Bruno Vanobbergen Presentatie_advies_VWR_KRC.pdf

Gaststad Kortrijk 

Presentatie_Kortrijk-jeugd_KVwoonomgevingen_BH.pdf

Presentatie_Kortrijk-wonen_KVwoonomgevingen_ WM.pdf

Lokale praktijken

Presentatie_Oostende-Kindlint_KVwoonomgeving (2).pdf

Presentatie_Tielt_KVwoonomgeving.pdf

Presentatie_Oostrozebeke-VTweefsel_KVwoonomgevingen.pdf

​Het programma van Leuven op dinsdag 13 maart 2018

In de voormiddag staan we stil bij de relatie 'kinderen en huisvesting' en licht Sven De Visscher (Hogent) de belangrijkste kapstokken voor een kindvriendelijke woonomgeving toe.

Schepen Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken,werk en studentenzaken, biedt namens het college een inkijk in het Leuvense beleid met betrekking tot kindvriendelijkheid en woonomgeving.

Lokale praktijken uit Dilbeek (deelgemeente Schepdaal) en Tienen sluiten de voormiddag af.

Presentatie Sprekers

Sven_Devisser Presentatie_ReeksKRC.pdf​

Bruno Vanobbergen Presentatie_advies_VWR_KRC.pdf

Presentatie lokale praktijken:

Presentatie De Tien van Tienen

Na de lunch gaan we op stap en bezoeken we goede praktijken in de gaststad.

Plaatsbezoek 1: Centrale Werkplaatsen (vooral gezinnen met kinderen)

De voormalige Centrale Werkplaatsen zijn een indrukwekkend product van de industriële revolutie in het Leuvense, en vormde tevens gedurende een hele periode het kloppende hart van Kessel-Lo.

De herontwikkeling van deze grote enclave, de voormalige spoorwegsite is ongeveer 8,5 ha groot, omvat een veelheid van projecten.  

De Centrale Werkplaatsen moeten het nieuwe hart van Kessel-Lo worden door

 • De vestiging van verschillende publieke functies zoals een jeugdcentrum, academie, de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad,  …
 • De groene invulling door een groot openbaar domein met pleinen en een park 
 • een mix van 325 woningen
 • woonproject voor gezinnen met kinderen
  • gezinsvriendelijk woonproject 't Wisselspoor
  • gezinsvriendelijk appartementsgebouw 
 • beschermde industriële hallen met een nieuwe tijdelijke invulling.
  • Voorbeeld Hal 5, tijdelijk invulling voor 5 jaar. ( HAL 5 vormt de leegstaande historische spoorweghal om tot een bruisende, stedelijke en duurzame broed- en ontmoetingsplek. Het project biedt ruimte voor experiment en creëert een duidelijke meerwaarde voor zowel plek, buurt als stad.)

   Bedoeling van dit plaatsbezoek is vooral het inzicht in de nieuwe site. Hoe men van een oude industriële plek een nieuwe hotspot maakt voor kinderen, jongeren en gezinnen.

 

Plaatsbezoek 2: Vaartkom en Vaartopia (jongeren een creatieve plek geven in de stad)

 De Vaartkom is een oude industriële site rond de Vaart en de Dijle waar men door verschillende ingrepen een plek maakt waar het aangenaam vertoeven is door:

 • de herinrichting van straten en pleinen
 • de aanleg van nieuwe parken
 • een mix van nieuwe én oude gebouwen met verschillende functies
 • Een plek voor studenten, cultuur en ontmoeting
 • project van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal 

  Vaartopia wil van de Vaartkom een creatieve broedplaats maken waar ontwerpers, starters, kunstenaars, productiehuizen, culturele verenigingen en ambachtslui terecht kunnen in betaalbare ruimten. De Vaartkom moet zo uitgroeien tot creatieve hub van Vlaanderen.

  Bedoeling van dit plaatsbezoek is om te kijken hoe van een oude, verloederde wijk een nieuwe creatieve hotspot voor jonge creatievelingen is gemaakt. Hierbij is ook samengewerkt met verschillende partners en de wijk.

 

Plaatsbezoek 3: Sint Maartensdal en kinderwerking Kettekeet (achterstandsbuurt met kinderen)

De voorbije jaren renoveerde de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal de appartemenstgebouwen van Sint-Maartensdal. Na de renovatie heeft de stad ook de omgeving rond de blokken aangepakt, door de aanleg van een volwaardig park. Er werd nieuw groen aangelegd met pleintjes en wandelwegen met nieuw straatmeubilair, ​zoals picknickbanken en speeltuigen. In het hart van de wijk is een centrale pleinruimte voor buurtactiviteiten met ernaast twee open grasvelden en een speelveld. Naast het wijkbureau kan je een balletje gooien op nieuwe petanquevelden,

Buurtwerking Sint Maartensdal en kinderwerking de Kettekeet  zorgen voor de sociale cohesie in deze heel diverse buurt. De Kettekeet is de kinderwerking van buurtcentrum Sint-Maartensdal. Kinderen uit de buurt kunnen er terecht na schooltijd en tijdens schoolvakanties. De kinderwerkers helpen gezinnen ook met opvoeding, school, vrije tijd ...activiteiten om enz.

Bedoeling van dit plaatsbezoek is inzicht verwerven hoe je een sociale wijk in het centrum van de stad tot een fijne plek voor kinderen en jongeren kan maken. En hoe de diversiteit van de buurt kan ingezet worden als een sterkte voor de wijkwerking.

Film

'Mijn huis! Huisvesting door de ogen van kinderen.' Mini-documentaire gerealiseerd door het Leuvens jeugdwelzijnsoverleg

Het programma van Genk op dinsdag 20 maart 2018

In de voormiddag staan we stil bij de relatie 'kinderen en huisvesting' en licht Sven De Visscher (HoGent) de belangrijkste kapstokken voor een kindvriendelijke woonomgeving toe.

Schepen Anniek Nagels (jeugd, cultuur, bibliotheek, academies en studentenbeleid, voorzitter AGB Genk) biedt een inkijk in het Genkse beleid.

Lokale praktijken uit Zonhoven en Tongeren (sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo en Samenlevingsopbouw Limburg) sluiten de voormiddag af.

Na de lunch gaan we op stap en bezoeken we goede praktijken in de gaststad.

Tijdens een korte fietstocht licht de jeugddienst het kindvriendelijk mobiliteitsbeleid toe dat gekleurd werd door de enthousiaste inbreng van tieners. De Reinpadstraat, de eerste fietsstraat in Limburg mag niet ontbreken op ons parcours.

Het vernieuwbouwproject van appartementen en de heraanleg  en opwaardering van de omgeving in Nieuw-Sledderlo brengt de doelstellingen uit het Masterplan LO2020 in praktijk: een samenhangende wijk creëren en een homogeen bos omvormen tot een gediversifieerd landschap.  

Als deelnemer maakt u kennis met beide projecten.​

Presentatie Sprekers

Sven_Devisser Presentatie_ReeksKRC.pdf​

Bruno Vanobbergen Presentatie_advies_VWR_KRC.pdf

Lokale praktijken:

Kindvriendelijke woonomgeving in Zonhoven

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo en Samenlevingsopbouw Limburg

Het programma van Turnhout op ​​dinsdag 27 maart 2018:

In de voormiddag staan we stil bij de relatie 'kinderen en huisvesting' en licht Sven De Visscher (Hogent) de belangrijkste kapstokken voor een kindvriendelijke woonomgeving toe.

Schepen Hannes Anaf ( jeugd, sport, milieu en energie, strategische planning en duurzaamheid) en schepen Astrid Wittebolle (ruimtelijke ordening, projectmanagement, cultuur en musea, toerisme en communicatie) bieden een inkijk in het Turnhoutse beleid en schetsen de beleidsprioriteiten voor de kindvriendelijke stad..

Lokale praktijken uit Westerlo (sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen) en Bonheiden getuigen over hun sterke praktijken. Mobiliteitsdeskundige Wouter Verhaert schetst hoe de bewegingsvrijheid en -ruimte in de stad voor kinderen en tieners gedurende de voorbije decennia kleiner en kleiner werd. Vanuit een vernieuwde visie op de stad als belevingsruimte neemt Turnhout doordachte maatregelen om die trend te keren.

Presentatie Sprekers

Sven_Devisser Presentatie_ReeksKRC.pdf​

Bruno Vanobbergen Presentatie_advies_VWR_KRC.pdf

Presentatie adviseur mobiliteit Stad Turnhout

Presentatie jeugddienst Bonheiden

Presentatie sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen

Na de lunch trekken we per fiets door Turnhout en bezoeken we goede praktijken in de gaststad.

Er werden drie routes uitgetekend die elk halt houden op twee van de drie geselecteerde locaties.

In het nieuwe stadsdeel Heizijdse Velden ligt de focus op 'duurzaam wonen in het groen'. Door compact te bouwen kan er maximaal ingezet worden op groene belevingsruimte voor jong en oud. Centraal ligt de gerenoveerde stadsboerderij die de link tussen stad en platteland legt. De invulling met o.a. ruimte voor avontuurlijk spelen in een landschapspark, de barbequeplek, de boerderijdieren,... kreeg vorm na inspraak van kinderen en jongeren, omwonenden en passanten. De uitbating is in handen van een sociale werkplaats.

De wijk Meulentiende is een bijzondere nieuwbouwwijk in de binnenstad, gelegen op een steenworp van de Grote Markt. De wijk is ontworpen voor jonge gezinnen met kinderen; met een grote autovrije zone, veel doorsteken voor fietsers en voetgangers, als woonerf ingerichte straten en vooral centraal gelegen groene speelzone.

Park Begijneveldekens werd in 2014 geopend op het voormalige rangeerterrein van de NMBS. Naast ruimte voor toekomstige woonontwikkeling werd vooral ingezet op maximale belevingswaarde van het nieuwe park: een aangename speelruimte met grasvelden en bomenrijen; een skateterrein met skatebowl en streetgedeelte, de Finse piste,... Buurtsport maakt dankbaar gebruik van het park om voor diverse groepen een sportaanbod op maat te bieden. De skaters zelf zijn betrokken bij ontwerp, aanleg en beheer van het skatepark.

Terug aangekomen op het vertrekpunt is er gelegenheid om de ervaringen en opinies uit te wisselen.​

Navigatie