Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale ondersteuningspunten voor assistentiewoningen
verantwoordelijken assistentiewoningen (VVSG-leden)

​​​


 


 

 

 

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven.

De regionale ondersteuningspunten assistentiewoningen focussen op de actuele veranderingen. U krijgt de kans om samen te bekijken hoe crisishulp, overbruggingshulp, rol van de woonassistent, interne afsprakennota, zelfevaluatie, … ingevuld kan worden. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.

 

Werkwijze

De concrete programma-invulling van elk regionaal ondersteuningspunt is verschillend en wordt gestuurd door de kwesties die deelnemers zelf aan de orde stellen.

De ondersteuningspunten functioneren dankzij de actieve inbreng van elke deelnemer. Daarom vragen wij u uw eigen vragen, casussen, projecten, en ervaringsgegevens uit de praktijk mee te brengen. 

 

Wat mag u verwachten?

Tijdens de ondersteuningspunten verwerft u nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid:

· u wordt op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen inzake groepen assistentiewoningen

· u wisselt ideeën uit en leert uit de ervaringen van andere collega's

- u ontwikkelt samen met collega's werkinstrumenten die u in de eigen GAW kan gebruiken. Dit kan gaan van een handig zelfevaluatie-instrument, tot een uitgewerkte exit-procedure. De groep beslist zelf welke zaken ze wil uitwerken.


 

Begeleiding 

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 

Vormingsuren

18

Wanneer en waar 

dinsdag 13 maart, donderdag 17 mei en dinsdag 16 oktober 2018 telkens van 9u30-16u30 (onthaal om 9u).

Jeugdherberg De Blauwput,Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven > bereikbaarheid

 


Dit driedaagse ondersteuningspunt organiseren we op drie verschillende locaties:
Antwerpen, start 27 februari 2018
Gent , start 5 maart 2018
Leuven, start 13 maart 2018

 

Deelnameprijs

225 euro voor VVSG-leden​ inclusief broodjeslunch en koffiepauzes
Deze cursus is exclusief voor VVSG-leden.

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.

Inchrijven is mogelijk tot 27 februari 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 27 februari 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk​

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02 211 55 72

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               ​

​​

 

Navigatie