Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Integer handelen: beslissingen nemen in moeilijke situaties
Doelgroep: thuiszorgverantwoordelijken, centrumleiders, hoofd bewonerszorg, kwaliteitscoördinator, andere leidinggevenden verantwoordelijk voor wonen en leven van de bewoners van WZC, verantwoordelijken van een DVC en GAW

​In iedere openbare zorgorganisatie komen bestuur, leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan: Welke beslissing is hier de juiste? Wat is, in deze specifieke situatie, het (moreel) juiste om te doen?

Wetten, regels en voorschriften geven niet altijd uitsluitsel, al was het maar omdat ze onderling strijdig kunnen zijn. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook de maatstaf niet zijn. En hoe moet de ambtelijke organisatie zich precies tot de politiek verhouden?

De training Integer beslissingen nemen maakt deelnemers vertrouwd met een instrument dat hen in staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op lastige (morele) vragen uit de praktijk van het werk. Via deze vorming krijgen de deelnemers een denkkader aangereikt dat kan ondersteunen bij het nemen van moeilijke beslissingen.

Wie deze vorming gevolgd heeft, kan ook deelnemen aan de thematische ondersteuningspunten ‘Integer beslissen in de zorg’, waar concrete door de deelnemers aangereikte cases worden besproken en er samen gezocht wordt naar de ‘juiste’ beslissing bij een dilemma.

Lesgever

Alexander de Waele

Directeur G&I België, adviseur en trainer.
In België werkt G&I met publieke en semi-publieke instellingen alsmede met (raden van bestuur van) private ondernemingen, al dan niet beursgenoteerd en in het bijzonder in de financiële sector. Alexander geeft leiding aan deze activiteiten, in zijn rol van directeur. Daarnaast is hij voor G&I actief als trainer binnen de sectoren zorg, ambtenarij, onderwijs en NGO’s. De focus ligt steeds op de link tussen deugdelijk bestuur en integriteit.

Waar en wanneer

Vrijdag 23 februari 2018, van 9u30 tot 16u30
Park Inn by Radisson, Martelarenlaan 36 te 3010 Leuven (bereikbaarheid)

Deze opleiding organiseren we eveneens in:
Gent,  donderdag 22 november 2018

Deelnameprijs

90 euro voor VVSG-leden. De vorming is enkel voor VVSG-leden.

Inschrijven

Schrijf nu in via academie.vvsg.be
Inchrijven is mogelijk tot en met vrijdag 16 februari 2018.

Annuleren

Kosteloos annuleren kan tot en met vrijdag 16  februari 2018.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker.
melanie.demaerschalk@vvsg.be, 02/211 55 72

Info praktisch

Elke Van den Wijngaert, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
elke.vandenwijngaert@vvsg.be, 02 211 56 60

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

                               ​

Navigatie