Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wie zal dat betalen? Borgstelling en tussenkomsten van het OCMW bij bewoners van WZC
Doelgroep:
1. Maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW
2. Financieel beheerder van het OCMW
3. Andere medewerkers van het OCMW, woonzorgcentrum, thuiszorgdienst, enz. die dossiers voor tussenkomsten in de facturen van het woonzorgcentrum behandelen.

 Deze vorming heeft het max. deelnemersaantal al bereikt. Voor meer informatie stuur een mail naar cindy.desutter@vvsg.be

OCMW’s komen tussen in de kosten van het verblijf in het woonzorgcentrum, wanneer de eigen middelen van de bewoner onvoldoende zijn. Ook stellen meer en meer kandidaat-bewoners de vraag aan het OCMW om borg te staan voor hun verblijf in het woonzorgcentrum. Het wettelijk kader van deze borgstellingen en tussenkomsten is geregeld in de OCMW-wet en in een aantal uitvoeringsbesluiten. Er blijft daarnaast echter nog heel wat speelruimte voor het OCMW om zelf de procedure en de specifieke modaliteiten te bepalen. Tijdens deze vorming bekijken we het wettelijke kader van de borgstelling door het OCMW en van de tussenkomst van het OCMW in de facturen van het woonzorgcentrum.

We zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje om met vragen tot borgstelling om te gaan. Welke alternatieven zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen? Welke voorwaarden mag het OCMW verbinden aan een borgstelling? Daarnaast bespreken we de tussenkomst van het OCMW in de kosten van het verblijf in het woonzorgcentrum. Het sociaal (financieel) onderzoek, de onderhoudsplicht, het zakgeld, enz. komen aan bod.

Doorheen de vorming voorzien we ruim de tijd voor uitwisseling, zodat je een zicht krijgt op hoe de werkwijze van jouw OCMW zich verhoudt tot die van andere OCMW’s. We vragen dan ook aan elke deelnemer om de eigen werkwijze (procedure, reglementen, enz.) m.b.t. borgstelling en tussenkomsten in de kosten van het woonzorgcentrum mee te brengen. Op die manier kan je zelf de werkwijze van andere collega’s grondig doornemen, en krijg je feedback op de werkwijze die je eigen OCMW hanteert bij borgstelling en tussenkomsten in de kosten van het woonzorgcentrum.

Waar en wanneer

Dinsdag 20 februari, van 9.00 tot 16.00 uur

Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A te 3010 Leuven (bereikbaarheid)

Deze vorming wordt ook georganiseerd op vrijdag 2 februari te Gent.

Deelnameprijs

VVSG-leden deelname is 90 euro per persoon 

Niet leden betalen 250 euro per persoon.

Inschrijven

Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.  Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 13 februari.
Opgelet: Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 6 februari.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, Stafmedewerker vorming woonzorg

melanie.demaerschalk@vvsg.be, T 02 211 55 72

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie