Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Netwerkatelier: Hoe samenwerking in goede banen leiden?
Voor trekkers en verantwoordelijken van netwerken en samenwerkingsprojecten

​​​

netwerkatelier_idea-2654150_960_720 (002).jpeg

​​It takes a village to …

Complexe maatschappelijke uitdagingen kan je niet alleen op lossen. Productief samenwerken is essentieel voor het realiseren van je eigen maatschappelijke doelstellingen én die van je partners. Een levendige gemeenschap of 'dorp' steunt op intense samenwerking.

 

Samenwerken, een complexe uitdaging

Enkel organisaties die zich flexibel verbinden met hun omgeving, kunnen op termijn overleven. Wie het niet probeert, prijst zichzelf uit de markt. Maar te vaak missen netwerken impact. Hoe geraak je verder dan intenties uitspreken, protocollen op papier zetten, overladen actieplannen bedenken, ….

Hoe zorg je er voor dat er een team van organisaties ontstaat? Hoe bouw je een samenwerking waarin elke speler zijn eigen identiteit kan ontwikkelen? Hoe zorg je er voor dat elke speler zijn eigen opdracht kan blijven opnemen in samenwerking met de andere spelers? …

Kortom, hoe slaag je er in om samen betere projecten, dienstverlening of beleid te realiseren?

 

Nieuwe vaardigheden en attitudes

Succesvolle samenwerking in goede banen leiden, vraagt stielkennis. Het hanteren van andere, nieuwe instrumenten, competenties, vaardigheden en attitudes is nodig.

Daarom zet Levuur en de VVSG een netwerkatelier op voor verantwoordelijken, trekkers, duwers en gangmakers van netwerken en samenwerkingsverbanden.  

 

Hands-on naar straffe praktijk

Het netwerkatelier is een werkplaats waarin we alle gereedschappen samenbrengen en samen onze handen vuil maken. Onder begeleiding van ervaren begeleiders wordt er geëxperimenteerd, gecheckt, gedeeld, gevallen en opgestaan om al doende te ontdekken wat voor jou werkt. Twee ervaren procesbegeleiders stellen hun gereedschapskoffer en hun expertise ter beschikking.

In het atelier werk je samen met anderen je eigen praktijk verder uit: je ontwerpt een procesflow op maat van jouw netwerk, verscherpt eigen doelstellingen, tekent een netwerkmodel uit, schrijft een draaiboek uit, ontwerpt concrete realisaties, … Zo slaag je er in doorbraken op het terrein te faciliteren.

 

Wie mag deelnemen ?

Iedereen met verantwoordelijkheid voor complexere samenwerkingsverbanden én die wil werken aan de eigen aanpak om tot duurzame samenwerkingsresultaten te komen. Coördinatoren, diensthoofden, streekmanagers, sectorverantwoordelijken, stafmedewerkers, projectverantwoordelijken, beleidsmedewerkers, wijkmanagers, …

 

Wat neem je mee?

Uiteraard ga je naar huis met nieuwe instrumenten, inzichten, vaardigheden en attitudes om je eigen samenwerkingsverbanden op een hoger niveau te tillen.

Je maakt:

Een eigen procesontwerp, een netwerkmodel, een stakeholdermapping, de voorbereiding van een dynamisch overleg met bijhorend draaiboek, …

Je krijgt:

Een repertoire aan instrumenten en vaardigheden in samenwerken: hoe eigenaarschap stimuleren, hoe de agenda van het bestuur afstemmen met de agenda's van andere organisaties, hoe vertrouwen opbouwen als begeleider, hoe omgaan met tegenslagen, …

Je ontwikkelt:

Een professionele stijl als netwerkbegeleider, leiderschapskwaliteiten, een verbindende, oplossingsgerichte houding en aanpak, …

Je maakt deel uit van:

Een exclusief netwerk van andere netwerkleiders waarop je beroep kan doen en waarbij je stimulansen krijgt om elkaar in de eigen praktijk te ondersteunen.

 

Begeleiding

Leen Van Lindt is partner bij de coöperatie Levuur. Als ervaren procesbegeleidster begeleidt ze mensen, teams en organisaties in duurzaam samenwerken. Ze is vertrouwd met multipartijsamenwerking en de krachten die daarbinnen spelen. Via participatie helpt zij om de diversiteit aan perspectieven, rollen en posities zichtbaar en bespreekbaar te maken en op die manier te komen tot nieuwe inzichten, gedragen doelen en duurzame besluiten.

Peter De Greef ondersteunt organisaties, bedrijven en lokale besturen in het samenwerken door de aanwezige expertise authentiek te verbinden met de intenties en engagementen van de betrokkenen in een gemeenschappelijk streven. Hierbij wendt hij de expertise aan die hij verwierf bij het begeleiden van het lokaal overleg kinderopvang en als coördinator van het centrum kinderopvang De Koepel te Kortrijk.

​ 

​Waar en wanneer

Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid


  • Opstart vrijdag 9 februari van 9 tot 12.30 uur met aansluitend broodjesmaaltijd
  • Vrijdag 23 februari een ganse dag van 9 tot 17.30 uur
  • Vrijdag 23 maart van 9 tot 12.30 uur met aansluitend broodjesmaaltijd
  • Vrijdag 4 mei van 9 tot 12.30 uur met aansluitend broodjesmaaltijd
  • Vrijdag 15 juni van 9 tot 12.30 uur met aansluitend broodjesmaaltijd


Om tussen de werksessies in genoeg ruimte te geven aan de deelnemers om het uitgewerkte in hun praktijk toe te passen, splitsen we de 3 dagen uit in een hele en halve dagen.

 


Deelnameprijs

500  euro voor VVSG-leden    (opgepast oorspronkelijk prijs was 590 euro)                         
690 euro voor andere overheden 

inclusief broodjeslunch  en koffiepauzes

  

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier.
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot 26 januari 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.


Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 26 januari 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Mattie Jacobs, diensthoofd Organisatie-ontwikkeling opleiding & consulting,
mattie.jacobs@vvsg.be02 211.55.89​​

 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61


 

Organisatie

Een co-productie van Levuur cvba en VVSG

le vuur.png
 

Levuur ondersteunt overheden, organisaties en bedrijven bij het vormgeven en begeleiden van participatieprocessen


                        ​


 

Het Netwerkatelier is essentieel gericht op de samenwerkingspraktijk en de methodieken en handvaten om deze samenwerkingspraktijk te verbeteren. Focus ligt hierbij vooral op het samenwerkingsproces en op handvaten om dit proces te faciliteren.

De opleiding "beter samenwerken in lokale netwerken" biedt u een kader om naar netwerken te kijken,  expliciteert de kritische succesfactoren om netwerken te managen en behandelt cruciale kwesties als democratische kwaliteit van netwerken, evaluatie en effectiviteit van netwerken. De opleiding biedt een unieke combinatie van wetenschappelijke inzichten die praktijkgericht vertaald worden. 


 


Navigatie