Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Taal en tewerkstelling als integratiemotor
1ste lijnswerkers, trajectbegeleiders, maatschappelijk werkers, technisch instructeurs

Deze vorming is al volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk. Meer info gudrun.hellinckx@vvsg.be

Praktische vorming voor arbeids- en trajectbegeleiders die werken met anderstalige cliënten.

Kunnen mensen van vreemde origine zich integreren in Vlaanderen zonder het Nederlands te kennen ? Of moeten ze zich eerst "inburgeren" en wat betekent dit dan ? Moeten ze reeds Nederlands beheersen vooraleer ze tewerkgesteld worden ? En hoeveel moet dit dan zijn ? Wat als iemand moeite heeft om een andere taal aan te leren, zoals laaggeschoolden of analfabeten ?  In deze praktijkgerichte vorming werpen we een licht op deze vragen.

We staan stil bij wat het betekent een taal aan te leren en we bespreken actoren en methodieken die het taalverwervingsproces kunnen stimuleren. 

Daarnaast  reiken we tips en tricks  aan die u als maatschappelijk werker,  traject-begeleider of technisch instructeur, collega of burger kunnen helpen een actor te zijn binnen dit integratieproces op vlak van taal en tewerkstelling.

De vorming wordt interactief opgezet, met ruimte voor inleef- en andere oefeningen. Een aanrader voor 1e-lijnswerkers die werken aan de activering van anderstalige cliënten.

Begeleiders

Monika Conkova, master meertalige communicatie en vakkundige door ervaring

Johan Maekelberg, verantwoordelijke team "NederlandsWerkt"  binnen OCMW Gent

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 15p

Wanneer en waar

Dinsdagen 6 en 20 februari 2018
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
Europahotel,

Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid

 

Deze vorming gaat ook nog eens door te Mechelen start 7 december 2017

Deelnameprijs

280 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid.

Dit initiatief is exclusief voor VVSG leden.

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be.
Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met dinsdag 30 januair 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met tot en met dinsdag 30 januari 2018.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Roel Verlinden, stafmedewerker vorming sociaal beleid

roel.verlinden@vvsg.be, 02 211 55 12

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie