Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Efficiënt en cultuursensitief communiceren met anderstaligen
Begeleiders LOI, maatschappelijk werkers en hoofdmaatschappelijk werkers

Programma

Dag 1: Interculturele competentie: werken aan een cultuursensitieve houding

Op deze vormingsdag brengen we kennis aan over de diversiteit in de werkomgeving en overlopen we de basisvaardigheden die je nodig hebt om op een adequate manier je taken uit te voeren op maat van een cultureel divers klantenbestand.

Deze vormingsdag wil je oriënteren in de verschillende vaardigheden die vereist zijn om de relaties met culturele anderen te verbeteren.

Doorheen de vorming komen er verschillende invalshoeken aan bod.

• Vaardigheden om eigen vooroordelen en stereotypen te leren herkennen

• Het denken vanuit het perspectief van de meervoudige identiteit

• Kennis van specifieke gebruiken, normen en waarden binnen verschillende culturen en hoe dit kan ingezet worden in de zorg

• Vaardigeden op het gebied van interculturele communicatie, zowel verbaal als non-verbaal

• Afwisseling van ervaring en meningen in het omgaan met diversiteit

Afhankelijk van de noden in de groep kunnen de klemtonen verschillen.

Methodiek

We gaan met de groep aan de slag en kiezen voor actieve werkvormen.

 

Dag 2: Taaldrempels overbruggen: zet het juiste (taal)hulpmiddel in!

Op deze vormingsdag leer je een uitgebreide waaier van hulpmiddelen kennen en gebruiken die jouw communicatie met anderstaligen die het Nederlands nog niet (voldoende) machtig zijn ondersteunen. Met de opgedane kennis en aan de hand van een beslismodel leer je ook een weloverwogen keuze maken in de manier waarop je die hulpmiddelen inzet om met anderstaligen te communiceren.

Volgende componenten komen aan bod:

• Je doet kennis op over taalverwerving bij anderstaligen en de verschillende taalniveaus van

het ERK.

• Je bent je bewust van het belang van duidelijke taal om zo voldoende oefenkansen

Nederlands te bieden.

• Je leert werken met professionele sociaal tolken.

• Je hebt kennisgemaakt met visuele, tekstuele en technologische communicatiemiddelen.

• Je leert een weloverwogen keuze maken tussen de verschillende communicatiemiddelen

• Je doet aan intervisie met de andere deelnemers

Methodiek

Het is vooral een praktijkgerichte vorming, met een stuk theorie als basis.

Begeleiders

Dag 1 - Stijn Tondeur, expert integratie en Julie Weyne,  expert integratie AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

Dag 2: Sara Memmi, Projectmanager Taalbeleidvoor, AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING samen met Nima Jebelli, medewerker kwaliteit van de sociaal tolkendienst.

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 18.

Waar en wanneer

Donderdagen 1 en 8 februari 2018    

Van 9.30 uur tot 16.30 uur, onthaal vanaf 9 uur

OCMW Gent: Campus Prins Filip

Jubileumlaan 217/C, 9000 Gent > bereikbaarheid

Deelnameprijs

100 euro per persoon, inclusief documentatie en koffiepauzes.

Deze intervisie is uitsluitend toegankelijk voor leden VVSG.

Inschrijven

Schrijf nu in via vvsg Academie

Opgelet

Door een upgrade van ons systeem kan het zijn dat een nieuwe login dient aangemaakt te worden . Onze excuses voor dit ongemak. De nieuwe login blijft nadien wel terug onbeperkt geldig
Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met donderdag 25 januari 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met donderdag 25 januari 2018.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Katja Fournier, Coördinator Platform Kinderen op de vlucht

KF@sdj.be , 02 210 94 91

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Navigatie