Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend netwerk dienstverlening
Voor mensen die werken in lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor de totaliteit of voor facetten van dienstverlening.


 


 

Lerend netwerk dienstverlening in lokale besturen
​derde jaargang

Deze cursus is volzet.


 

Organiseren en vormgeven van dienstverlening vergt expertise. Je hoeft gelukkig niet in je eentje aan de slag. Er zit een pak kennis bij collega-besturen. Al een paar jaargangen lang wisselen lokale besturen hierover informatie uit in het VVSG lerend netwerk dienstverlening. Een netwerk van professionals uit steden en kleinere gemeenten. Een groep van mensen waar je vragen kan introduceren en telkens met bruikbare antwoorden vertrekt.​
Het is een lerend netwerk: vraaggestuurd en interactief. De deelnemers bepalen zelf de agenda. De gastgemeente presenteert haar werking, dialoog staat centraal.

​Mogelijke onderwerpen

 • Trends bij het organiseren en vormgeven van dienstverlening

 • Een programma voor dienstverlening voor je lokaal bestuur (visie, programma, projecten)

 • Organisatieverandering en change management

 • Een kanaalstrategie en kanalen uitbouwen

 • Gedeelde informatie en digitaliseren van dienstverlening

 • Werken op afspraak

 • Gebruikersonderzoek

 

Deelnemers over het lerend netwerk

 • ​ "Het is als kijken in spiegel en ontdekken dat je er niet alleen voor staat, vooral omdat het spiegelbeeld tips en tricks voor je heeft en jij die van jou met hem en/of haar kan delen."

 • "Door de praktische aanpak is het mogelijk om snel tips & tricks over te nemen in de eigen werking."

​ 

De derde jaargang van het "lerend netwerk dienstverlening" maakt deze uitwisseling opnieuw mogelijk. Het lerend netwerk steunt op uitwisseling tussen collega's die verantwoordelijkheid dragen en gemotiveerd zijn om de zaken aan te pakken.

​ 

Het concrete aanbod

U mag zich verwachten aan een lerend netwerk waar onderlinge uitwisseling onder begeleiding van een  expert-dienstverlening centraal staat.​

De derde jaargang bestaat uit vier bijeenkomsten waarvan het programma bepaald is door de deelnemers, met plaats voor uitwisseling, een getuigenis/case, telkens gecombineerd met een werkbezoek.

Via het netwerk boren deelnemers praktische expertise aan: beproefde praktijken en methoden; nuttige tips, contacten en aandachtspunten voor verbetertrajecten; verschillen in visies en afwegingen; handreikingen om dienstverlening te optimaliseren,...

De begeleider zorgt dat de expertise uit het netwerk wordt aangeboord en levert inspiratie.

 

Het aanbod concreet en praktisch

 

 • Onderlinge uitwisseling onder begeleiding van een expert dienstverlening staat centraal
 • Vier bijeenkomsten, telkens ten huize van een lokaal bestuur.
 • Geografisch verspreid
 • Werkuren van 10.00 uur tot 16.00 uur om een eventuele langere verplaatsingstijd haalbaar te maken
 • De bijeenkomsten starten met een presentatie van het ontvangend bestuur : realisaties, perspectieven, vragen,..
 • Op elke bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld; prioriteiten worden hierbij gelegd door de groep en de dienstverleningsagenda van deelnemende gemeenten. Mogelijke thema's: loketorganisatie, uitbouw van klantencontactcentrum, uittekenen van kanaalstrategie, lessen uit integratie van dienstverlening, ... Indien nuttig en gevraagd kunnen we aan het netwerk specifieke opleidingen koppelen: service design, personeelsbehoefteplannen voor dienstverlening, procesmanagement, …

 

 -> We vragen aan de geïnteresseerden die voor het eerst willen deelnemen aan het netwerk een kort briefje te sturen met de interesse, motivatie of verwachting voor deelname. Dank om dit te mailen naar mattie.jacobs@vvsg.be.

 

Begeleiding

Bart Noels is al een aantal jaar gepassioneerd door de wereld van dienstverlening in lokale besturen. Hij is de auteur van de VVSG/Politeia-publicaties "Samenwerken aan dienstverlening", "De interactieve overheid", "Toekomsten voor dienstverlening", het praktijkboek "Durven met dienstverlening" en van heel wat bijdrages in vaktijdschriften.

​Meer info: www.dienstverleninginlokalebesturen.info
Meer info: be.linkedin.com/in/bartnoels
Contact: info@textz.be

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 20.

 

Vormingsuren

24

Wanneer en waar (telkens van 10 uur - 16 uur)

 • Dag 1: dinsdag 16 januari:  OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp - routebeschrijving
 • Dag 2: dinsdag 6 februari: Stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals - routebeschrijving
 • Dag 3: dinsdag 6 maart : wordt in overleg met deelnemers bepaald
 • Dag 4: dinsdag 5 juni : wordt in overleg met deelnemers bepaald

Deelnameprijs

195 euro voor VVSG-leden​ inclusief broodjeslunch en koffiepauzes

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be  of via bijgaand inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot 3 januari 2018.

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 3 januari 2018. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Mattie Jacobs, Diensthoofd Organisatie-ontwikkeling opleiding & consulting VVSG​
mattie@jacobs@vvsg.be, 02 211 55 89​


 

Info praktisch

Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG

                               ​

​​

 

Navigatie