Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang IBO
Initiatieven voor buitenschoolse opvang (enkel leden)

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang organiseert al jaren Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang (ROK) met enerzijds de ‘Werkgroep Kwaliteit’ en anderzijds ‘Beleid, Actualiteit en Praktijk’.

In de Werkgroep Kwaliteit ga je, onder begeleiding van een regionale stafmedewerker, aan de slag met het kwaliteitshandboek. Samen met je collega-verantwoordelijken wissel je lokale praktijken uit om elkaar te inspireren, deel je vragen of ervaringen en bekijk je je eigen werking met een kritische blik. Door het volgen van deze werkgroep neem je al een groot deel op van de zelfevaluatiecyclus waaraan je je handboek en je werking moet onderwerpen. De werkgroep helpt je organisatie haar werking op jouw maat en tempo te verstevigen en verder te ontwikkelen.

Beleid, Actualiteit en Praktijk  organiseren we samen met met het Limburgs Steunpunt Kinderopvang

 

Waar en wanneer

Dinsdag 21 februari, dinsdag 23 mei, dinsdag 19 september en dinsdag 5 december. Een voormiddag is van 9.30 tot 12.30 uur (Kwaliteit)

Cultuurcentrum, Kunstlaan 5 te 3500 Hasselt  (>bereikbaarheid)

Deelnameprijs

Deelname is gratis én exclusief voor de leden van het Steunpunt Kinderopvang.

Deze vorming kan voor leden gratis georganiseerd worden dankzij de inzet van de VIA4-middelen. Het vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit-/non-profitsectoren in de publieke sector werd afgesloten tussen de drie representatieve vakorganisaties ACV-OD, ACOD en VSOA, de Vlaamse regering en de VVSG.

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.  Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met dinsdag 14 februari

Annuleren

Toch kost de organisatie van de Regionale Ondersteuningspunten Kinderopvang geld. Vandaar dat we vragen om zorgvuldig met je inschrijving om te gaan. Deelnemers die meerdere keren afwezig zijn zonder gegronde reden kunnen in de toekomst geweigerd worden van deelname.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Leen Walravens, Regionaal stafmedewerker ondersteuning IBO

leen walravens@vvsg.be, 0471 34 94 76

 

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie