Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Lerend netwerk: Outreachend werken in je buurt
dienstencentrumleiders en medewerkers van het lokaal dienstencentrum, diensthoofden en verantwoordelijken van thuiszorgdiensten

“Outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en gericht is op het bevorderen van welzijn. De werker vertrekt vanuit de participatieve basishouding en richt zich op personen in maatschappelijk kwetsbare situaties die niet of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, hulp- en zorgverleningsaanbod. Dit door zich te begeven in hun leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de doelgroep, haar netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving” (definitie Reach Out!) . Outreachend werken is een andere manier van werken en vraagt het nodige voorbereidings- en opvolgingswerk.

In het driedaagse lerende netwerk gaan we dieper in op het outreachend werken binnen de woonzorg. Theorie en intervisie worden gecombineerd.
Dag 1 bestaat uit een kennismaking met de deelnemers,  een toelichting over outreachend werken en de bepaling van de intervisiethema’s van de volgende twee dagen. In de namiddag is er intervisie op basis van casussen die de deelnemers zelf aanreiken. Dag 2 gaat dieper in op de betekenis van vermaatschappelijking, gevolgd door intervisie op basis van casussen. Dag 3 verdiepen de deelnemers zich in het omgaan met de eigen grenzen binnen outreach via praktische oefeningen en tips en tricks, eveneens gevolgd door intervisie.

Het lerende netwerk wordt begeleid door Reach Out!. Reach Out! is het expertisecentrum voor outreach. Zij bieden vorming en ondersteuning voor elke praktijkwerker en leidinggevende die outreachend werkt. Reach Out! vertrekt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader met een sterke nadruk op visie- en basispijlers, houding en methodiek. Elke sessie wordt begeleid door twee medewerkers van ReachOut!.

 

Deelnameprijs

VVSG-leden deelname is 90 euro per persoon dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector. 

Niet leden betalen 420 euro per persoon. 

 

Waar en wanneer

Donderdag 12 januari, dinsdag 21 februari en donderdag 27 april, van 9.30 uur tot 16.30 uur 

NH Gent Sint Pieters, Koning Albertlaan 121 te 9000 Gent  > bereikbaarheid

 

Deze vorming wordt ook georganiseerd in Leuven. 

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.
Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met donderdag 5 januari.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.


Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot donderdag 29 december.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Elke Verlinden, regionale stafmedewerker vorming thuiszorg

elke.verlinden@vvsg.be, 02 244 56 61

 

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie