Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Dementiekundige basiszorg : zorg verlenen bij mensen thuis. Samen in transitie naar excellente zorg.
voor begeleidend medewerkers in de thuiszorg

 De Vlaamse overheid koos ervoor om met het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu’ de zorg voor personen met dementie thuis te versterken.

Een van de speerpunten in dit plan is de deskundigheid van alle basiszorgverleners in de thuiszorg op vlak van dementie te vergroten. Met dit doel werd het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw (ECD) gevraagd een vorming ‘Dementiekundige basiszorgverlener’ te ontwikkelen voor zowel verzorgenden als begeleidend medewerkers in de thuiszorg. De inhoud van deze opleiding werd afgestemd met mensen uit de sector.

Wie deze opleiding volgt, zal zijn of haar deskundigheid kunnen versterken om zo nog beter een antwoord te kunnen bieden op de fysieke, psychische en sociale noden van zowel de persoon met dementie als zijn mantelzorger. Begeleidend medewerkers kunnen via deze opleiding bovendien hun competenties aanscherpen om collega’s of verzorgenden te coachen in het persoonsversterkend  omgaan met de persoon met dementie en  het ondersteunen van de mantelzorger.

In 2017 bieden we de opleiding dementiekundige basiszorg voor begeleidend medewerkers aan. Deze opleiding is gespreid over 4 dagen. De opleiding dementiekundige basiszorg voor verzorgenden is gespreid over 3 dagen en kan u onder andere via het Vormingsfonds Thuiszorg van VVSG organiseren.

Deze opleiding wordt begeleid door Liesbet Van Elsacker, regionale stafmedewerkers thuiszorg van VVSG. Zij werd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw opgeleid om het vormingsprogramma ‘dementiekundige basiszorgverlener’ te kunnen geven. Deelname aan deze opleiding geeft bijgevolg recht op het attest ‘Dementiekundige basiszorgverlener in de thuiszorg’.


 Programma

 Het programma van de opleiding ziet er uit als volgt:

​dinsdag 17 januari 2017

​• Kennismaking en inleiding
• De feiten over dementie
• Tijdige diagnose
• Beleving, behoeften en tijdsbesteding

​vrijdag 27 januari 2017

​• Omgaan met mensen met beginnende dementie
• Omgaan met mensen met matige dementie
• Omgaan met mensen met ernstige dementie

donderdag 9 februari 2017
dinsdag 21 februari 2017

​• Leren bij dementie
• Omgevingszorg
• Analyse van moeilijk hanteerbaar gedrag

​woensdag 19 april 2017

​• Beeldvorming
• Mantelzorg: draagkracht en draaglast
• Mantelzorg: context en grenzen
• Afronding

 
 

Deelnameprijs

VVSG-leden deelname is 135 euro per persoon dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector. Deze prijs is voor de 4 dagen, inclusief lunch en cursusmateriaal.

Deze opleiding wordt exclusief voor VVSG-leden georganiseerd.

 

Waar en wanneer

Dinsdag 17 januari,  vrijdag 27 januari, donderdag 9 februari en dinsdag 21 februari, van 9.00 tot 16.30 uur.

VVSG, Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel (bereikbaarheid)Met uitzondering van woensdag 19 april in Elan, Vooruitgansstraat 331 te 1030 Schaarbeek (bereikbaarheid)

 

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.
Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met dinsdag 10  januari.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.


Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot dinsdag 3 januari.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Liesbet Van Elsacker, regionale stafmedewerker vorming thuiszorg

liesbet.vanelsacker@vvsg.be, 0471 88 92 39

 

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

      

Navigatie