Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

BelRAI in de ouderenzorg
 

BelRAI in de ouderenzorg: De wetenschap, het beleid en de praktijk aan het woord

 

Doelgroep: leidinggevenden en verantwoordelijken van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en dagverzorgingscentra, medewerkers zorgverenigingen, beleidsmedewerkers ouderenzorg, directie woonzorgcentra's, secretarissen OCMW, indicatiestellers OCMW, centrumleiders lokale dienstencentra,...

 

  De Vlaamse overheid wil met de uitrol van de Vlaamse Sociale Bescherming inzetten op een uniek inschalingsinstrument, de BelRai screener. Het gebruik van dit nieuwe inschalingsinstrument zal een impact hebben op de meeste woonzorgvoorzieningen. Tijdens deze studiedag zoomen we in op het instrument vanuit het oogpunt van de wetenschap, het beleid en de praktijk.

Programma

​9.00 uur​Onthaal van de deelnemers
​9.30 uur

BelRAI screener bekeken vanuit de wetenschap

Prof dr. Anja Declercq, Projectleider bij Lucas, geeft een toelichting bij de BelRAI screener, waarvoor het instrument werd ontwikkeld en hoe het is opgebouwd.

​11.00 uur​Pauze
​11.20 uur

Het proefproject aan het woord

Mieke Taelman, coördinator pilootproject BelRAI screener, zoemt in op het lopende pilootproject waarbij de BelRAI screener uitgetest wordt in de ouderen- en thuiszorg in regio Dendermonde.

​11.50 uur

​Een interview met het beleid

Sandra Derieuw, Raadgever Vlaamse Sociale Bescherming bij het kabinet van minister Vandeurzen, gaat in een interview in op de doelstellingen die Vlaanderen verbindt aan het gebruik van de BelRAI (screener).

​12.30 uur

De gebruiker aan het woord

Bart Onselaere, Directeur kwaliteit, innovatie en organisatie bij vzw Zorgnetwerk Trento licht toe hoe het BelRAI instrument werd geïmplementeerd in hun woonzorgcentra en hoe het gebruik er van ervaren wordt op de werkvloer.

​13.00 uur​Broodjeslunch en de mogelijkheid om na te praten

 

Deelnameprijs

VVSG-leden deelname is 75 euro per persoon 

Niet leden betalen 140 euro per persoon.

 

Waar en wanneer

Vrijdag 12 mei, van 9.30 tot 14.00 uur.

Diocesaan Pastoraal Centrum, F. De Merodestraat 18 te 2800 Mechelen (>bereikbaarheid)

 

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.  Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met vrijdag 5 mei

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.


Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot vrijdag 28 april.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Leen Peeters, Regionaal stafmedewerker thuiszorg

leen.peeters@vvsg.be, T 0477 96 84 02

 

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

Navigatie