Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Integratie gemeente en OCMW - De kracht van een gezamenlijk managementteam
Burgemeester en schepenen, OCMW-voorzitters, gemeente- en OCMW-secretarissen, leden van het MAT

Het managementteam is het kloppend hart van de lokale besturen. Een goed draaiend managementteam stelt gemeente en OCMW in staat strategische beslissingen te nemen, complexe projecten te beheersen, de vinger aan de pols te houden bij de BBC, enz. Steeds vaker organiseren gemeente en OCMW daarom ook gezamenlijke managementteams. Maar hoe zorgt u er voor dat dit geïntegreerde MAT slagkrachtig werkt en een echte meerwaarde wordt in uw organisatie?

Tijdens deze opleiding gaan we met u in dialoog over diverse invalshoeken om de werking van uw gezamenlijk MAT op punt te zetten. Hoe gaat u om met vragen over samenstelling en grootte? Hoe leg je samen een visie vast? Welke rol kan het MAT spelen en hoe verhoudt het zich tot de politieke leiding? Hoe maak je van het management een (h)echt team en zorg je voor goede communicatie naar de diensten en naar het college en de gemeenteraad? Bovendien stellen we u een methodiek voor om nadien zelf mee aan de slag te gaan, om uw werking te evalueren en in de juiste richting te sturen samen met de leden van uw managementteam.

PROGRAMMA

9.00 tot 9.30 uurOnthaal
9.30 tot 10 uur

Op kruissnelheid voor de toekomst: het MAT als draaischijf van de organisatie

Getuigenis door Lieven Janssens: burgemeester van Vorselaar en verbonden als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen: o.a. voor de bestuurskrachtmeting bij plattelandsgemeenten (2011-2016) en de zelfevaluatie in het kader van de lokale bestuurskrachtmonitor van het Agentschap binnenlands Bestuur (2016).

10 tot 11.00 uur

In dialoog over cruciale invalshoeken voor een verbeterde MAT-werking

Maak een keuze uit een van deze workshops:

1. Samenstelling, grootte & competenties van het gezamenlijke MAT
2. Visie, rol en ambities van het gezamenlijke MAT & politiek- ambtelijke samenwerking
3. Interne communicatie: de olie voor het radarwerk
4. Het MAT als team: over engagement, betrokkenheid en verantwoordelijkheid

11.00 tot 11.15 uurKoffiepauze
11.15 tot 12.15 uur

In dialoog over cruciale invalshoeken voor een verbeterde MAT-werking

Maak een keuze uit een van deze workshops:

1. Samenstelling, grootte & competenties van het gezamenlijke MAT
2. Visie, rol en ambities van het gezamenlijke MAT & politiek- ambtelijke samenwerking
3. Interne communicatie: de olie voor het radarwerk
4. Het MAT als team: over engagement, betrokkenheid en verantwoordelijkheid

12.20 tot 12.50 uur

Zelf aan de slag: het managementteam verbeteren door zelfevaluatie

Voorstelling methodiek 'Verbeteren door zelfevaluatie voor managementteams': een zelfevaluatiescan en een verbeteractieplan.

door Ruud Bourmanne, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling

12.50 uur Broodjeslunch

 

Waar en Wanneer

Dinsdag 19 december in The Leuven Institute for Ireland in Europe, Janseniusstraat 1 te 3000 Leuven >> bereikbaarheid

Inschrijven en deelnameprijs

Inschrijven kan via http://congrescentrum.vvsg.be tot en met 5 december 2017.
Deelnameprijs: 90 euro per persoon, incl. broodjeslunch, koffiepauze en documentatie.

Betaling

U betaalt na ontvangst van een factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 5 december 2017. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Peter Hautekiet, VVSG-stafmedewerker organisatieontwikkeling,
 peter.hautekiet@vvsg.be, T 0477 77 38 13

Info praktisch

Elke Van den Wijngaert, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
elke.vandenwijngaert@vvsg.be, T 02 211 56 60

 

Navigatie