Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

23 uur wonen en 1 uur zorg
directeurs, hoofdverpleegkundigen en andere medewerkers werkzaam in WZC, CRA's, kwaliteitsmedewerkers 

Deze studiedag heeft het max. deelnemersaantal al bereikt. Meer informatie via cindy.desutter@vvsg.be

De bewoners van de huidige woonzorgcentra staan anders in het leven dan de bewoners van de vroegere rusthuizen. De term ‘woonzorgcentrum’ bestaat nu al 8 jaar, tijd om het wonen effectief vooraan te plaatsen. De term ‘animatie’ past niet meer bij de huidige bewonerspopulatie. Het belang van wonen en leven in huis, komt steeds meer in de aandacht en de bewoners ervaren nood aan goede ondersteuning aangaande hun wonen en leven in huis. Focussen op het wonen en leven in huis, kent vele veranderingen. Deze studiedag heeft als doel u te laten kennismaken met verschillende kaders en visies die betrekking hebben op het steviger inbedden van het wonen en leven in het WZC: de begeleider wonen en leven (animatiefunctie), individuele verantwoordelijkheden van de bewoner en aansprakelijkheden, participatie en inspraak, interdisciplinair samenwerken, woonleefaanbod, allen stellen ze het welbevinden van de bewoner als ultieme doel. In de voormiddag inspireren we om op een positieve manier om te gaan met de veranderingen en trends binnen ouderenzorg en lichten we de nieuwe visie rond wonen en leven uitgebreid toe.

Herman Konings is veranderingspsycholoog en beheerder van het Antwerpse trend- en toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing/nXt. Hij begint de dag met een inspirerende lezing omtrent trends en veranderingen aangaande de ouderenzorg vanuit een trendwatcher-perspectief. Veranderen naar de focus op wonen en leven in huis, de toekomst van inspraak, participatie, persoonlijke autonomie etc. zijn thema’s die hij graag aankaart. Welke veranderingen zijn nodig om het wonen en leven in huis waar te maken? 

​Marc Dierick geeft vervolgens een kritische evaluatie van 30 jaar animatie en blikt vooruit: hoe kan de  woonleeffunctie bijdragen aan het beter leven in het WZC? Marc Dierick heeft al vele watertjes doorzwommen. 30 jaar geleden begon hij als animator in een WZC, om als directeur en uiteindelijk als departementshoofd ouderenzorg aan de slag te gaan. Hij is, als actief lid van de stuurgroep animatie van VVSG, als de kippen bij elke ontwikkeling op vlak van wonen en leven, en is dan ook de uitgelezen persoon om ook deze ontwikkeling in het juiste licht te plaatsen, en samen met u te kijken hoe de nieuwe woonleeffunctie de kwaliteit van wonen en leven in het WZC kan versterken. Download hier de gebruikte presentatie.

In de namiddag kan u deelnemen aan verschillende sessies waarbij handvaten worden meegegeven om in uw huis mee aan de slag te gaan.

Meer informatie over de 6 rollen van de begeleider wonen en leven vind je hier.
Blijf je ook in de toekomst graag op de hoogte? Volg dan onze pagina @woonleefwijzer op facebook.

Programma:

0​8.30 uur:​Onthaal
0​9.15 uur:​Trends in de ouderenzorg - Herman Konings
10.30 uur:​Koffiepauze
​11.00 uur:​Wonen en leven in het WZC morgen of reeds vandaag? - Marc Dierick
​12.00 uur:​Broodjeslunch
​13.00 uur:​In de namiddag kan u kiezen tussen onderstaande sessies:
​ ​Workshopronde 1:
 • ​Sessie 1: Evalueer het activiteitenaanbod in uw huis - (volzet)

  VVSG ontwikkelde het voorbije jaar in samenwerking met de stuurgroep wonen en leven een inspiratietool waarmee je het activiteitenaanbod in het WZC kritisch onder de loep kan nemen. Tijdens deze sessie, begeleid door Melanie Demaerschalk van de VVSG, gebruiken we deze tool actief en staan we stil bij het huidige aanbod in uw WZC. Ook voorzien we tijd voor uitwisseling met uw collega’s.
  Download hier de gebruikte presentatie - Extra info: de activiteitenbundel.
 • Sessie 2: Ga zelf aan de slag met de minivorming jobcrafting  - enkel VVSG-leden
  - (volzet)

  (enkel toegankelijk voor vvsg-leden)
  Tijdens deze praktijkgerichte sessie ontdek je methodieken om te werken rond talenten; kwaliteiten en drijfveren en doe je inspiratie op. Je krijgt handvatten mee om rond deze thema’s met je eigen team aan de slag te gaan. Inzetten op ieders talenten en kwaliteiten zal tenslotte het wonen en leven in jouw WZC ten goede komen. Hilde Houtekees, die de minivormingen ontwikkelde, leert je in deze sessie hoe je de minivormingen kan inzetten in je eigen team.
 • Sessie 3: Je thuis voelen in het WZC: Onderzoeksproject “Sense of Home”

  Onderzoekers en studenten van de AP Hogeschool zochten samen met bewoners van woonzorgcentra uit wat er nodig is voor ouderen om zich thuis te voelen. Het project COBIADO wil het begrip ‘a sense of home’ introduceren in de ouderenzorg  en de sector inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens deze sessie hoort u meer over dit onderzoeksproject en worden enkele projecten toegelicht. WZC Sint Maria Berchem komt vertellen over ‘de vertelliving’. Deze “vertelliving” werd opgericht op basis van gesprekken met de bewoners om het thuisgevoel op te roepen.
 • Sessie 4: Werken aan een woonleefcultuur  - (volzet)

  Het is niet makkelijk. Het is zelfs aartsmoeilijk om een voorziening waarin de zorgzwaarte toeneemt, de zorgvragen alsmaar complexer worden en de zorg efficiënt is georganiseerd, te kantelen tot een huis waar wonen en leven centraal staan en zeer individueel en persoonsgericht gewerkt wordt. Er bestaan veel projecten die hierop willen inzetten. Sommigen slagen, velen slechts ten dele. In deze sessie zoomt Annemie Vanden Bussche van Caïros in op de redenen waarom dit zo moeilijk is en wegen aangeven naar meer succes. Geen toverrecept. Wel ruimte voor reflectie op je eigen huis.
​14.30 uur:Koffiepauze
15.00 uur:Workshopronde 2:
 • ​ ​Sessie 5: De 6 rollen die de begeleider wonen en leven kan opnemen - (volzet)

  Wonen leven in huis kan op verschillende manier invulling krijgen. Tijdens deze sessie stelt Melanie Demaerschalk de zes verschillende rollen voor die het wonen en leven in huis vorm geven. Aan de hand van een spel dat VVSG het voorbije jaar heeft ontwikkeld met de stuurgroep animatie, gaat u in gesprek met collega’s en wordt u geïnspireerd.
  Download hier de gebruikte presentatie.
 • Sessie 6: Inzetten op veerkracht

  Het wonen en leven in huis bewaken, is zeer complex voor het woonleefteam. Dit vraagt namelijk een goede samenwerking tussen verschillende teams, medewerkers en vrijwilligers. Continu oog hebben voor bewoners en naasten vraagt veel energie en kan voor stress zorgen. We kunnen allemaal wel wat stress hebben, als we maar genoeg aandacht besteden aan de andere kant van de weegschaal. Veerkracht is dan het toverwoord, maar hoe zit dat, hoe breng ik het in de praktijk, hoe krik ik als leidinggevende bedrijfsmatig veerkracht op... Tijdens deze sessie licht the burnoutbureau enkele handvaten toe waarmee je aan de slag kan gaan om je medewerkers te ondersteunen en het gesprek rond veerkracht aan te gaan.
  Download hier de gebruikte presentatie.
 • Sessie 7: Een woonleefplan voor elke bewoner - (volzet)

  U kent ongetwijfeld een zorgplan. Een bewoner in ons woonzorgcentrum heeft echter niet enkel zorg nodig. Deze persoon wil in deze fase van zijn leven verder leven volgens eigen gewoonten en voorkeuren, wil verlangens waarmaken en koestert wellicht ook enkele ambities. We spreken hier over 'zinvolheid' ervaren. Annemie Vanden Bussche van Caïros vindt dat een woonleefplan een serieuze bijdrage kan leveren voor de bewoner om zich goed te voelen in zijn nieuwe omgeving, zinvolheid te ervaren  en mee het eigen leven te redigeren en in handen te nemen.
  Voor de voorziening kan het woonleefplan erin slagen om een betere en diepere dialoog met de bewoner tot stand te brengen, alle medewerkers alerter te maken voor de kleine wensen en grote plezieren van de bewoner en een persoonsgerichte en vraaggestuurde cultuur in huis tot stand te brengen. Wat, waarover en hoe? Daar gaat deze sessie over…
 • Sessie 8: Over het muurtje kijken: cliëntgerichte zorg bij personen met een beperking
  - (volzet)

  Groep Ubuntu, een gevestigde waarde in de zorg voor personen met een beperking, heeft jarenlang ervaring met het werken vanuit het wonen en leven van de cliënt. Groep Ubuntu begint elk traject vanuit wat belangrijk is in het leven van de cliënt, welke interesses, talenten, plannen, dromen en ondersteuningsnoden deze heeft. Daarna tekent de agogische coach samen met de cliënt concreet een plan uit dat op geregelde tijdstippen wordt herbekeken, aangevuld of bijgestuurd. Nele Demets deelt haar inzichten en ervaringen als woonteam-coördinator. Zeer praktijkgericht, en gestaafd met reële voorbeelden, licht ze toe hoe deze trajecten met cliënten worden opgestart en wat hun meerwaarde is in de verdere ondersteuning, zowel voor de cliënt, als voor de medewerkers die de zorg verlenen. Om de parallel met de residentiële ouderenzorg duidelijk te maken, vertelt Nele haar verhaal vanuit de meest zorgbehoevende cliënten. De sessie eindigt met een rechtstreekse link naar onze ouderensector: welke tips kan ze een WZC meegeven dat meer vanuit het wonen en leven van de bewoners wil beginnen werken? Welke valkuilen zijn er? Wat mogen we niet uit het oog verliezen? Welke lessen kunnen we trekken uit de zorg voor personen met een beperking?
16.30 uur:Einde van de studiedag

Waar en wanneer

Donderdag 14 december, van 9.15 tot 16.30 uur.

Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45 te 2000 Antwerpen (>bereikbaarheid)

Deelnameprijs

VVSG-leden deelname is 90 euro per persoon 

Niet leden betalen 120 euro per persoon.

Inschrijven

Schrijf nu in via http://congrescentrum.vvsg.be of langs dit inschrijvingsformulier.  Graag ontvangen wij uw inschrijving tot en met donderdag 7 december

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot donderdag 30 november.
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Melanie Demaerschalk, Stafmedewerker vorming woonzorg
melanie.demaerschalk@vvsg.be, T 02 211 55 72

Info praktisch

Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

Navigatie